Het Heilig Vormsel

Samen met het Doopsel en de Eucharistie (1e Heilige Communie) vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Rooms Katholieke Kerk.
Deze drie kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het Doopsel ontvang je de opdracht om als leerling van Jezus het geloof uit te dragen en je actief in te zetten voor de gemeenschap.  Maar bij het ontvangen van de Doop waren de meeste van ons te jong om dit bewust mee te maken en net als bij het ontvangen van de Eucharistie is dit vaak een bewuste keuze van de ouders in de geloofsopvoeding.

vormselAls je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kies je als vormeling zelf om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel de bekroning genoemd van het eerder ontvangen doopsel.
Niet voor niets kent het Vormsel een hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Deze zijn er op gericht om jongeren bewust te maken van de christelijke opdracht en ze aan te moedigen werk te maken van hun geloof.

Buiten de geloofsverdieping ga je ook nadenken hoe je zelf in het leven staat, wat je belangrijk vindt, welke talenten je hebt en hoe je deze optimaal kan benutten, ook in je geloof.
Dat noemen we  “persoonlijke vorming”.
Hoe staat jij in het leven, welke talenten heb je en hoe kan je die optimaal benutten, onder andere in je geloof.

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de vormheer (dat is meestal de bisschop of vicaris). Je ontvangt een kruisje op het voorhoofd met chrisma, de gewijde (gezegende) olie die ook bij het Doopsel wordt gebruikt. Je ontvangt de kracht en de hulp van de Heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot een gelovige man of vrouw en om de weg van Jezus te volgen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met je geloof.  De Heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

Aanmelden

Wilt u meer weten over het voorbereidingstraject of het sacrament?
Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Folder uitleg vormseltraject

De afgelopen jaren hebben jongeren uit de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs hun Vormsel ontvangen. We gaan deze leeftijd terugbrengen naar eind Basisonderwijs. Dit betekent voor het jaar 2017-2018 dat je mee kan doen met de Vormselvoorbereiding als je in de 1e of 2e klas zit van het VO. Voor het jaar daarna worden kinderen uitgenodigd die in groep 8 zitten of de 1e klas VO. In de jaren daarna zullen de kinderen uit groep 8 uitgenodigd worden. Houdt hier rekening mee met het aanmelden!

Aanmelden kan via ons digitale aanmeldformulier (aanbevolen).

Voor aanmelden per post kunt u onderstaand formulier downloaden.
PDF download (aanmeldformulier per post)
Dit bestand afdrukken en opsturen naar het parochiesecretariaat!

Rooster vormseltraject 2018

De informatieavond vindt plaats op woensdag 6 september 2017 om 20.00 uur in de parochiekerk te Papendrecht (Onbevlekte Ontvangenis van Maria), Seringenstraat 27.

De Vormselviering vindt plaats op zondag 3 juni 2018 om 9.30 uur in de Antoniuskerk te Dordrecht, Burgemeester de Raadtsingel 45.

Na het vormsel “Follow Up”

Na het vormsel is er natuurlijk nog veel meer voor tieners in onze parochie.
Zo kan je lid worden van een van onze tienergroepen, de mis gaan dienen of gaan zingen bij een van de koren!
Raadpleeg de website of neem contact op met het Jongerenwerk:

Michel van Mourik
T. 06 10 31 95 65
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

scroll back to top