Eucharistie (Communie)

Bekijk hier het vieringenoverzicht voor de reguliere eucharistievieringen binnen KatholiekDrechtsteden.

De Eerste Heilige Communie

We zijn gestart met de voorbereidingen, u kunt nu geen kinderen meer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2018.

Veranderde opzet voor 2019

Volgend jaar, in 2019, is de voorbereiding bestemd voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 7. Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject waarnaast ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie.
Ook de opzet van de voorbereiding wordt enigszins gewijzigd.
We starten dan al in september met de informatie-avond en opgave van de kinderen.
Ook zijn er, naast de kinderbijeenkomsten, verspreid over het gehele jaar activiteiten waaraan ouders en/of kinderen deelnemen.

Voor nu:
De voorbereiding

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar.
We werken vanuit een project: Bijbelverhalen, samen in gesprek gaan, een werkje in de projectmap, knutselen, een speurtocht door de kerk, het maken van een palmpaasstok, het zingen van bijbehorende liedjes, een gezamenlijke maaltijd en het meedoen aan bepaalde vieringen en ouderavonden horen er allemaal bij.
Thuis maken de kinderen samen met u de opdrachtjes uit hun project.
Op de ouderavonden bespreken we het werken met het project en onderwerpen als de Bijbel en sacramenten als de Biecht en de Eucharistie en we vergeten de praktische zaken niet.
Zo groeien ze samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.

Op de informatieavond van maandag 8 januari 2018 is verteld hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie verloopt, hoe u daarbij betrokken kunt zijn zowel thuis als bij de bijeenkomsten en wat er van u verwacht wordt. Ook is er uitleg gegeven over het communieproject.

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij een bijdrage van € 25,- per kind.
(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).
Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.
Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Vieringen in 2018

 • In de H. Antoniuskerk te Dordrecht op zondag  08 april om 09:30 u.
  Voorbereiding op zaterdagochtend van 9:45  – 11:30 u.
 • In De Verrezen Christuskerk te Dordrecht op zondag 15 april om 11:30 u.
  Voorbereiding op woensdagmiddag van 16:00  – 17:45 u.
 • In de OLV van Altijdd. Bijstand op zondag 15 april om  09:30 u.
  Stationsweg 179  3362 HD  Sliedrecht.
  Voorbereiding op zaterdagmiddag van 16:00  – 17:30 u.

Bij de kerk van uw keuze volgt uw kind ook de bijbehorende voorbereiding op de Eerste Communie.

Dopen

Als uw kind nog niet gedoopt is, kunt u zich opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (via de website onder ‘sacramenten’).
Als uw kind wel gedoopt is, maar niet in deze parochie, vragen wij een kopie van de doopakte uit de kerk vanwaar uw kind is gedoopt. 

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter niet meer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2018.
Later in dit jaar zal er weer gelegenheid zijn tot aanmelding voor de Eerste Communie in 2019.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met: 

scroll back to top