MENU

De doopviering

Om verschillende redenen heeft de Heilige Theresia van Ávila Parochie gekozen voor de gezamenlijke doopviering. Dat wil zeggen dat in één viering, meerdere kinderen (maximaal 4) gedoopt worden. De belangrijkste reden ligt in het feit dat de kinderen worden opgenomen in de geloofsgemeenschap die breder is dan één gezin. In de parochie wordt het doopsel toegediend op een aantal zaterdagen en zondagen door het jaar, om 13.30 uur. Terwijl de doopvoorbereiding parochiebreed is, kan de doopviering plaatsvinden in de kerken van Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Daartoe maakt men tijdens of na de doopvoorbereiding een afspraak.

Wat is het Heilig Doopsel?

Het Heilig doopsel is een sacrament. Een sacrament is een moment waarop Christus zichtbaar/tastbaar/voelbaar/hoorbaar is in ons midden. De doop is de eerste van de drie initiatiesacramenten. Een initiatiesacrament is een sacrament waardoor je wordt binnengeleid in het katholieke geloof. Dit sacrament kun je één keer ontvangen. De doop betekent het begin van een nieuw leven. Een leven met God, een geboorte als Christen.

Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt God je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen. Door het doopsel wordt een mens lid van de kerk wereldwijd. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt mensen omdat zij ervaringen kunnen uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn.

Ga naar het online aanmeldformulier Doopsel

Voor wie?

Voor ouders die hun kind(eren) willen laten dopen. Ook de peetouders zijn van harte welkom om de hele voorbereiding mee te maken. Gelieve geen kinderen mee te nemen naar deze avonden. Het is noodzakelijk dat de ouders deelnemen aan de voorbereidingsavond. Mocht er door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte, geen van de ouders aanwezig kunnen zijn tijdens de voorbereidingsavond, dan kan er helaas geen doop plaatsvinden.

De peter en meter moeten minimaal 16 jaar oud, gedoopt en praktiserend zijn. We vragen u daarmee rekening te houden bij u keuze van een peter en meter. Als kandidaat-peters en –meters daar niet aan beantwoorden, gelieve dan contact op te nemen met de werkgroep (zie hieronder) om te bespreken hoe we hiermee om kunnen gaan.

Volwassendoop

Voor volwassenen die gedoopt willen worden geldt een aparte procedure. Zij kunnen zich melden bij diaken Franck Baggen via het parochiesecretariaat.

Op weg naar het doopsel: stap voor stap!

  1. U meldt zich aan met het online formulier of via doopsel@katholiekdrechtsteden.nl. Er wordt dan nog geen doopdatum afgesproken.
  2. Dan volgt u de avondbijeenkomst als voorbereiding.
  3. Na deze bijeenkomst wordt er een doopdatum afgesproken.

Kosten?

De vrijwillige bijdrage voor de doop is € 30,-. Dit is inclusief doopkaars en doopoorkonde ter herinnering aan het doopsel.

Graag dit bedrag in een enveloppe voorzien van uw naam meenemen naar de voorbereidingsavond.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met de werkgroep doopvoorbereiding:

Mariska Klippel: 078-7502368,

of doopsel@katholiekdrechtsteden.nl

U kunt uw kind hier online aanmelden voor het doopsel (aanbevolen). Voor aanmelden per post kunt u hieronder het formulier downloaden.


Aanmeldformulier doopsel (opsturen per post)

Dit bestand kunt u afdrukken, invullen en opsturen naar het parochiesecretariaat.

DOWNLOAD