MENU

Pastoraatgroep

Ter ondersteuning van het pastoraal team is er  een pastoraatgroep. De leden van de pastoraatgroep hebben eigen taakvelden:

  • Leren
  • Dienen
  • Vieren
  • Pastoraat

Leren

Leny Hamers

Maite Vorstman: ✉ maite.vorstman@katholiekdrechtsteden.nl

Ed van der Vaart

Els Verberkmoes: ✉ els.verberkmoes@katholiekdrechtsteden.nl

Dienen

Peter Rovers

Vieren

Margriet Wubbolts

Lineke Ouderkerk

Pastoraat

Els Teeler