MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Pinksteren 2018. Hand. 2, 1-11. “Alsof er een hevige wind opstak”.

20 mei 2018

Zalig Pinksteren! Vandaag vieren we het hoogfeest van de Heilige Geest. In de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen horen we dat de apostelen de Heilige Geest ervaren als een hevige wind. Het Hebreeuwse woord voor geest is “roeach”. Dat kun je ook vertalen met wind of adem. Zo zou je Heilige Geest ook kunnen vertalen met Heilige Wind of Heilige Adem. Het is dan ook niet vreemd dat de apostelen de Heilige Geest ervaren als een hevige wind.

Wat is wind eigenlijk? Wind is de verplaatsing van lucht in de atmosfeer. Hoe werkt dat? Als de zon op de aarde schijnt, wordt de aarde warm. Dat verwarmt ook de lucht boven de grond. Gezien het feit dat warme lucht lichter is dan koele lucht, stijgt de warme lucht op (het principe van de hete-lucht-ballon). De ruimte die ontstaat onder de opgestegen warme lucht wordt opgevuld door koelere lucht. Die wordt ook weer warm en zo heb je een kringloop. Die aanvoer van koele lucht is wat wij ervaren als wind. Dat merk je als je op een hete dag aan zee op het strand ligt. Het zand is heet en de lucht erboven stijgt op. De ruimte onder die warme lucht wordt opgevuld door koelere lucht vanuit de zee. Dat is die heerlijke, verkoelende bries!

Wind is aanvoer van lucht, waardoor een leegte wordt opgevuld die is ontstaan doordat warme lucht is opgestegen. Daarom wordt de Heilige Geest met wind vergeleken: het vult een leegte. Zie de Heilige Geest als de aanvoer van de liefde van God die de lege ruimte opvult die je in je ziel of in je hart ervaart. Dat kan het ene moment aanvoelen als een zachte bries – de profeet Elia ervoer God niet in een grote brand of een aardbeving, maar in het suizen van een zachte bries (1 Kon. 19, 12) – het andere moment ervaar je dat als een hevige storm, zoals de apostelen dat vandaag ervaren. En zoals dat gaat met wind: je kunt de wind in de rug hebben of je kunt de wind tegen hebben. Zij die regelmatig op de fiets zitten, weten wat ik bedoel. Zo kan ook de Geest worden ervaren: als een kracht die je voortstuwt of een kracht die je tot stilstand brengt. In dat laatste geval ga je waarschijnlijk een verkeerde weg en is het God die je een andere richting op wil blazen.

Het opvullen van een lege ruimte is wat de leerlingen van Jezus met Pinksteren ervaren. Jezus is ten hemel gevaren, als ware Hij warme lucht die is opgestegen. Daarmee laat Hij een leegte achter en die leegte wordt opgevuld door Gods Heilige Geest. Het innemen van die leegte doet de Heilige Geest met kracht en overtuiging, hetgeen de leerlingen als een hevige wind ervaren. Zij worden als een herfstblad opgetild en tot grote hoogte gebracht. De Geest brengt hen naar plekken waar ze nog nooit zijn geweest! Dat is wat de Heilige Geest ook met u en mij kan doen. Mooi voorbeeld is onze stagiair Steef, die door de Geest vanuit de cabine van een havenkraan naar het pastoraat en de diaconie van Gods kerk is gebracht!

Welk effect heeft de Geest op de leerlingen? Zij “begonnen te spreken in vreemde talen” (v. 4). Het mooie daarvan is dat omstanders hen in hun eigen taal konden verstaan. Dit is een spiegel-verhaal van het verhaal van de Toren van Babel (Gen. 11). De mens bouwde een toren tot de hemel. De mens dacht zichzelf te kunnen verlossen door zichzelf tot God te brengen. Dat lukte niet, want God liet de bouwers elk in een vreemde taal spreken. Dat was de taal van het egoïsme. Zij konden elkaar daardoor niet meer verstaan en begrijpen, hun arbeid bleef vruchteloos en de mens raakte verstrooid. Met Pinksteren wordt dat alles ten goede gekeerd. De leerlingen spreken ook hier in vreemde talen, maar dat is de taal van de liefde. Dat is een taal die hun omstanders, waaronder ook wij behoren, kunnen verstaan.

Als de mens zichzelf wil verlossen, dan is dat zonder vrucht. De mens die naar zichzelf is gekeerd raakt vervreemd van God én van de naaste. Wanneer de mens door de Zoon van God wordt verlost, ontvangt de mens de Geest van God en zal hij en zij zich naar de naaste keren en veel vrucht dragen. De taal van de liefde is een taal die ieder mens verstaat, ongeacht herkomst of cultuur! Zo vult de Heilige Geest elke leegte, die wij in onze ziel en in ons hart ervaren. Moge u en ik steeds door die genadevolle Geest worden opgetild en gedragen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek Ron Colin in kader van Vredeszondag
17 september 2018
Preek 24e zondag in jaar B: Marc. 8, 27-35. Jezelf verloochenen en je kruis op je nemen.
16 september 2018
Preek 23e zondag in jaar B: Marc. 7, 31-37. “Effeta, ga open!”
9 september 2018
Preek 22e zondag in jaar B: Marc. 7, 1-23. “Dit volk eert Mij met de lippen”
2 september 2018
Preek 21e zondag in jaar B: Joh. 6, 60. “Deze taal stuit ons tegen de borst”.
27 augustus 2018
Preek 20e zondag in jaar B: Spr. 9, 1-6. Gods wijsheid als overvloedige maaltijd.
19 augustus 2018
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen