MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Hoogfeest Petrus en Paulus 2018. Hand. 12, 1-11.

29 juni 2018

We vieren vandaag het hoogfeest van Petrus en Paulus. Als eerste lezing heeft de kerk gekozen voor Handelingen 12, waarin het verhaal wordt verteld van de bevrijding van Petrus uit de gevangenis in Jeruzalem. Er verschijnt een engel in zijn cel en deze maakt zijn kettingen of banden los. De ouderen onder ons zullen hierin een oud kerkelijk feest herkennen: St. Petrus’ Banden, dat altijd op 1 augustus werd gevierd. Dit feest is na de liturgiehervorming van het Tweede Vaticaanse Concilie van de liturgiekalender geschrapt.

Persoonlijk vind ik dat jammer, want het verhaal van de bevrijding van Petrus uit de gevangenis is een verwijzing naar de verrijzenis. Het leven van Petrus lijkt te eindigen in de gevangenis, maar God bevrijdt hem uit deze dodelijke omgeving. Hij wordt van zijn ketenen bevrijd om opnieuw te leven. Je kunt door anderen worden vastgebonden en geketend, maar daarmee houd je God niet tegen. We hebben dat gezien na de val van het communisme, hoe sterk het geloof nog is. Ook in de huidige tijd van verdrukking onder de wreedheden van IS houdt het geloof stand. Waar onze hoop lijkt te eindigen, daar begint ze voor God! Ook in ons eigen leven kunnen ziekte, verslaving en onderdrukking ons de mond snoeren, de handen boeien en het lichaam verdrukken; de liefde van God wordt er geenszins door gesnoerd, geboeid of verdrukt. De bevrijding van Petrus is als het Pasen van de Heer: de hoop gaat nooit verloren, Gods liefde bevrijdt ons, zijn Geest wekt ons op!

Zoals we spreken van St. Petrus’ Banden, zo kunnen we ook spreken van St. Paulus’ Banden. Paulus was namelijk ook geketend en gebonden. Hij zat niet vast aan ketenen van ijzer, zoals Petrus, maar aan de ketenen van de Wet. Paulus kwam op een plotselinge en hevige wijze tot bekering op zijn weg naar Damascus. Dat bracht hem tot een radicaal nieuw inzicht, namelijk dat het niet de Wet is die bevrijd en verlost, maar Christus!

Zo worden Petrus en Paulus door goddelijke openbaring bevrijd van hun beklemmende banden: Petrus door een engel en Paulus door Christus zelf. Beide heren liggen met de rug op de grond en worden door God opgeheven: Petrus uit de cel van de gevangenis, de laagste plek in een maatschappij; en Paulus nadat hij van zijn paard was gevallen en roerloos op de grond lag. Bij Petrus werden zijn handen bevrijd, opdat hij anderen kan helpen. Van hem worden vele wonderbaarlijke genezingen gemeld. Bij Paulus wordt zijn geest bevrijd, opdat voor hem de weg wordt geopend voor zijn werk als apostel, voor de verkondiging van de goede en bevrijdende boodschap van Christus.

Op vele iconen worden Petrus en Paulus bij elkaar gebracht en worden zij afgebeeld terwijl zij elkaar innig omhelzen. Zij verheugen zich, want zij zijn beide door God gered. Moge deze heilige apostelen voor ons tot voorspraak zijn, want ook wij zijn in Christus gered en bevrijd en mogen elkaar als broeder en zusters omhelzen. Ons aardse lichaam mag allicht geketend zijn door ziekte of verdrukking. Wij staan, in alle opzichten, in deze wereld, maar wij zijn niet ván deze wereld. Zoals Psalm 100 het zegt: “Hij heeft ons geschapen, Hem behoren wij toe”, naar geest én lichaam! Door Christus, onze Heer.

Diaken Franck Baggen

Preek Ron Colin in kader van Vredeszondag
17 september 2018
Preek 24e zondag in jaar B: Marc. 8, 27-35. Jezelf verloochenen en je kruis op je nemen.
16 september 2018
Preek 23e zondag in jaar B: Marc. 7, 31-37. “Effeta, ga open!”
9 september 2018
Preek 22e zondag in jaar B: Marc. 7, 1-23. “Dit volk eert Mij met de lippen”
2 september 2018
Preek 21e zondag in jaar B: Joh. 6, 60. “Deze taal stuit ons tegen de borst”.
27 augustus 2018
Preek 20e zondag in jaar B: Spr. 9, 1-6. Gods wijsheid als overvloedige maaltijd.
19 augustus 2018
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen