MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 23e zondag in jaar B: Marc. 7, 31-37. “Effeta, ga open!”

9 september 2018

Vandaag zien we Jezus zoals velen Hem kennen: de wonderdoener. De wonderen die Jezus verricht laten zien dat Hij in persoon Gods reddende kracht is. Het evangelie van vandaag, de genezing van de doofstomme, toont dat ook. Jezus bevrijdt de man uit zijn stille bestaan. Als we dit wonder louter als een bovennatuurlijk kunststukje beschouwen, dan missen we een belangrijke geestelijke boodschap. De doofstomme staat namelijk ook symbool voor het Volk van Israël dat niet wil luisteren en als gevolg daarvan ook niet kan spreken. Niet kunnen horen en niet kunnen spreken hebben alles met elkaar te maken!

Israël is een uitverkoren Volk. Dit uitverkoren-zijn houdt onder andere in dat het Volk het voorrecht heeft om het Woord van God te horen. God spreekt niet tot ieder volk; Hij strooit niet lustig met zijn woord. Nee, God kiest één Volk en dat Volk mag, op basis van het Verbond, Gods stem en woord horen. Daarbij spreekt God niet direct tot zijn Volk, maar via de profeten. Alle grote profeten van het Oude Testament hebben God gehoord: Mozes, Jozua, Samuel, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel, noem maar op. Zij hebben geluisterd naar wat God te zeggen had en hebben het Volk op basis daarvan onderricht.

Zo uitverkoren als het Volk van Israël is om Gods woord te horen, zo doof is het er vaak voor. Het Oude Testament staat bol met verhalen waarin Israël zijn oor van God afwendt en liever naar andere goden en machten luistert. Wat is het gevolg van doofheid? Uit doofheid volgt het onvermogen om te spreken. Dove mensen kunnen spreken, maar omdat zij hun eigen stem niet kunnen horen, zijn ze zeer moeilijk in staat om te spreken. Ik heb een verstandelijk gehandicapte neef. Al op jonge leeftijd werd hij doof en als gevolg daarvan kon hij steeds slechter spreken. Nu praat hij slechts in onverstaanbare klanken. Als je niet goed kunt horen, dan kun je ook niet goed spreken. Zo is het ook met het woord van God. Gods woord kunnen spreken betekent dat je eerst goed naar Gods woord moet luisteren. Als je Gods woord niet hoort of niet wilt horen, kun je het ook niet spreken!

De doofstomme die Jezus geneest staat daarmee symbool voor Israël dat nooit goed naar de profeten, en daarmee naar Gods woord, heeft geluisterd. Zo doof als ze waren voor Gods woord, zo slecht kunnen ze het spreken. De genezing van de doofstomme staat symbool voor de genezing van het Volk Israël van het onvermogen om te luisteren en te spreken. Jezus geneest de doofstomme niet in het bijzijn van anderen, maar hij neemt de man apart. Ook dit is weer krachtige symboliek. Waarom is Israël doof voor Gods woord? Omdat ze teveel en te vaak naar andere volken en goden hebben geluisterd. Jezus neemt de doofstomme apart, zodat de doofstomme (alias Israël) nu 1-op-1 Gods stem kan horen.

Wat moet je doen om Gods woord te kunnen horen? Je moet jezelf even apart zetten, loskomen van de sleur en de kakofonie om je heen. Veel roepingsverhalen werken op deze wijze. Zo hoorde onze oud-stagiair Steef Lokken Gods stem pas écht goed toen hij met zijn vrouw in Kevelaer was, ver van de drukte van de Rotterdamse haven. Ook ikzelf moest loskomen van het – toen nog – alom katholieke Limburg, om in een protestantse setting Gods stem te kunnen horen. Velen van ons gaan wel eens op retraite. Hetzelfde idee: even loskomen om God te kunnen horen. De zusters in Dordrecht hebben er hun levenstaak van gemaakt, door een contemplatief, teruggetrokken leven te leiden.

De Kerk lijdt ook aan een ernstige vorm van doofstomheid als leden ervan zich vergrijpen aan onschuldige personen en een doofpotcultuur (het woord zegt het al!) creëren. Kortom: als wij niet aandachtig luisteren naar Gods Woord, kunnen we het ook niet spreken en evenmin ernaar handelen. Moge God daarom zijn Kerk zuiveren van elke vorm van zelfgerichtheid, moge Hij de ogen en oren, handen en voeten en de stem van de Kerk vrijmaken tot onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de zwakken. De Kerk mag zichzelf niet de ereplaats geven, maar is geroepen om rijk te zijn in geloof (Jac. 2, 3-5). Daartoe moet het eerst goed kunnen luisteren. Moge wij allen naar onze geest steeds gevrijwaard blijven van elke vorm van doofstomheid. Omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen.

Preek Ron Colin in kader van Vredeszondag
17 september 2018
Preek 24e zondag in jaar B: Marc. 8, 27-35. Jezelf verloochenen en je kruis op je nemen.
16 september 2018
Preek 22e zondag in jaar B: Marc. 7, 1-23. “Dit volk eert Mij met de lippen”
2 september 2018
Preek 21e zondag in jaar B: Joh. 6, 60. “Deze taal stuit ons tegen de borst”.
27 augustus 2018
Preek 20e zondag in jaar B: Spr. 9, 1-6. Gods wijsheid als overvloedige maaltijd.
19 augustus 2018
Preek hoogfeest Maria Tenhemelopneming 2018. De waardigheid van de mens.
18 augustus 2018
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen