MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 15e zondag in jaar B: Ef. 1, 3-14. Niet zwijgen, maar blijven vertellen!

15 juli 2018

Deze preek gaat over de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. We lezen vandaag en de komende zes zondagen uit deze brief. Paulus vertelt hierin het verhaal van God dat leidde tot zijn menswording in Jezus. Paulus geeft aan hoe de Kerk is ontstaan, namelijk door de gelovige aanvaarding van deze geschiedenis.

Het vertellen van verhalen ligt diep verankerd in de joodse traditie en daarmee ook in de onze. Lang voordat de Bijbelse verhalen werden opgeschreven, werden ze van generatie op generatie doorverteld. Een verhaal dient een doel: het plaatst een bepaalde boodschap in een context. Als we alleen de kale feiten vertellen, dan hebben die geen betekenis. Wanneer een boodschap in een context wordt geplaatst, verpakt in een verhaal, dan krijgt het betekenis. Neem bijvoorbeeld de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Waarom worden rond Bevrijdingsdag altijd weer die verhalen over de oorlog verteld? Soms denk ik wel eens: wéér die verhalen over de kampen en de hongerwinter… Tegelijkertijd denk ik: dat is maar goed ook, anders vergeten we het! Die verhalen geven de ervaringen met én de lessen uit de oorlog een betekenis. Zo is het ook met de verhalen in de Bijbel. Ze vertellen ons wie wij als christen en als kerk zijn, waar we vandaan komen en waarnaar we als gemeenschap onderweg zijn.

Paulus opent zijn brief met een lofprijzing: “Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus” (v. 3). Alle Bijbelse verhalen draaien om God, die wij in Christus Vader noemen. Ze willen ons helpen te onderscheiden wie de ware God is en wie niet. U denkt wellicht: we geloven in één God; de oude goden van vroeger hebben afgedaan. Was dat maar waar! Er zijn nog veel goden, net zoals vroeger. Geld is nog steeds een god, net als macht, lust, eer, etc. Al deze “goden” worden nog steeds aanbeden, met dat verschil dat ze niet meer van die fancy namen hebben, zo als Aphrodite, Zeus, Mercurius, etc.

Paulus leert ons dat de enige ware God zich heeft laten zien in Jezus, de Christus. Welke God gaat zo’n diep commitment aan met de mens dan de God van Abraham, Isaac en Jacob? De oude goden toonden zich ook aan de mens, maar met welk doel? Goden en mensen waren niet veel meer dan concurrenten van elkaar. De mens moest wijken waar een god verscheen. Dat geldt nu nog steeds: als geld je god is, dan moet je blijven offeren, je wilt altijd meer en meer; deze god zal je nooit tevreden stellen. Als lust je god is, zal deze god je nooit verzadigen. En zo kun je doorgaan met voorbeelden. Al deze afgoden houden je aan het lijntje en maken je tot een schoothondje.

Paulus vat de Bijbelse verhalen over de relatie tussen God en mens samen in vijf bedrijven. Het eerste bedrijf is de schepping, de volmaakte wereld waarin God en mens in harmonie samenleven. Het tweede bedrijf is de zondeval, waarbij die harmonie wordt verstoord. Zondeval of niet, God laat ons niet aan ons lot over; Hij komt in actie! Dat is het derde bedrijf: de geschiedenis van het Joodse Volk. Met dit Volk sluit God een Verbond, waarmee God dit Volk maakt tot een teken van zijn aanwezigheid. Het Volk is geroepen om Licht te zijn in de door zonde vervallen duistere wereld. Echter, dat is teveel gevraagd, want het Volk slaagt niet in het vervullen van deze roeping.

Dat leidt tot het vierde bedrijf: God wordt mens in Jezus. God gaat zélf te midden van zijn Volk staan. Hij wordt zélf het Licht in de wereld. Dat Licht wilde de mens doven aan het kruis, maar daarvoor is het Licht te sterk. Door de verrijzenis overwint God het laatste, duistere oord: de dood. Ook dáár laat God zijn Licht schijnen. Zo komt Paulus tot het vijfde en laatste bedrijf: de Kerk. De Kerk is een gemeenschap die zich uitstrekt voorbij de dood. Waar God en zijn Volk aanvankelijk gescheiden waren, is dat in de kerk (in Christus) één geheel. In en door de Kerk zijn wij geen toeschouwers of toehoorders meer, maar deelnemers. Door ons geloof en ons doopsel zijn wij lichtdragers, actieve teamgenoten in en verkondigers van Gods plan tot heil van de wereld.

Daarom lezen wij de verhalen uit de Bijbel als we in de kerk samenkomen. We treden daarmee in een eeuwenoude traditie en vertellen elkaar de verhalen van God. Wat is onze roeping? Om het verhaal van God in Christus door te vertellen! We mogen niet denken: dat doet de pastoor of de Heilige Geest wel voor ons. Nee, in Christus zijn wij allen Gods instrument. Geef daarom de heilzame boodschap van God in Christus door aan uw kinderen en kleinkinderen. Als wij van nu af zwijgen en passief achterover zitten, zal de kerk ineen krimpen en verdwijnen. We mogen daarom niet zwijgen, maar blijven vertellen en getuigen van de hoop die in ons leeft! Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 27e zondag in jaar B: Marc. 10, 2-16. Het sacrament van het huwelijk.
7 oktober 2018
Preek 26e zondag in jaar B: Marc. 9, 38-48. Leidt je hand tot zonde? Hak hem af!
30 september 2018
Preek Ron Colin in kader van Vredeszondag
17 september 2018
Preek 24e zondag in jaar B: Marc. 8, 27-35. Jezelf verloochenen en je kruis op je nemen.
16 september 2018
Preek 23e zondag in jaar B: Marc. 7, 31-37. “Effeta, ga open!”
9 september 2018
Preek 22e zondag in jaar B: Marc. 7, 1-23. “Dit volk eert Mij met de lippen”
2 september 2018
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen