MENU
< TERUG

ACTUEEL

Processie van het Heylighe Hout van Dordt

15 juni 2018

Sinds 2013 worden er in Dordrecht elk jaar twee splinters (reliek) van het Kruishout van Christus in processie rondgedragen door de binnenstad. Het startpunt is meestal de Grote Kerk waar de splinters in de Middeleeuwen ooit werden vereerd (in 2018 wordt vanwege het Bachfestival gestart in de Antoniuskerk) en het eindpunt vormt de Antoniuskerk (schuin tegenover het centraal station) waar de reliekhouder met de splinters na de processie teruggebracht wordt naar een eigen rustaltaar achter in de kerk. De processie vindt plaats op de laatste zondag van juni.

De organisatie van de processie is in handen van de Broederschap van het Heylighe Hout van Dordt. Aan het hoofd van die broederschap staat een deken die deel uitmaakt van een bestuur dat op dit moment uit vijf personen bestaat. Daarnaast zijn er leden van de broederschap die op velerlei terrein hand- en spandiensten vervullen.

De verering van het heilig Hout gaat terug op een Middeleeuw verhaal dat verteld hoe de beide splinters via een koopman uit Brugge uiteindelijk in Dordrecht terechtkomen. De splinters werden in een gouden kruis op een altaar in de Onze Lieve Vrouwe Kerk (thans: de Grote Kerk) geplaatst. Toen de reliek (de splinters) na een grote brand ongeschonden werd teruggevonden ontstond daar een grote verering voor. Dordrecht werd een heuse bedevaartsplaats. Tijdens de Reformatie werd de reliek overgebracht naar Vlaanderen om pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Dordrecht terug te keren.

De broederschap onderhoudt op dit moment contacten met andere broederschappen in het land, zoals bijvoorbeeld met de broederschappen uit Schiedam, Delft, Weert en Susteren. Dat contact houdt in dat men elkaar over en weer informeert en deelneemt aan elkanders processies. In 2018 werd ook deelgenomen aan de Heiligdomsvaart in Maastricht

Door deel te nemen aan een processie proberen we deelachtig te worden aan een diepere werkelijkheid die het hier en nu overstijgt en op haar beurt, zo geloven we, van invloed is op ons dagelijkse doen en laten. Het lopen van een processie is bijgevolg geen puur doelmatig handelen maar eerder een voortgaan, liever nog een voortschrijden.

Dit jaar, op zondag 24 juni, begint de processie met een korte gebedsdienst in de Antoniuskerk (Burgemeester de Raadtsingel 45) om 13.45 uur en doet onderweg de Lutherse Kerk en de Wilhelminakerk aan. Om circa 15.15 is de processie weer terug in de Antoniuskerk voor een Plechtig Lof. Hierna is er om circa 15.45 uur een gezellig samenzijn op het plein voor de kerk. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen!

In 2018 wordt het eerste lustrum gevierd – ter ere waarvan de bestuursleden van de broederschap een nieuwe mantel dragen - en loopt de bisschop van Rotterdam Mgr. Van den Hende mee in de processie.

De processie gaat langs de volgende route: Burg. de Raadtsingel – Stationsweg – Johan de Wittstraat – Johan de Wittbrug – Bagijnhof – Visstraat – Voorstraat – Vriesestraat – Vrieseplein – Cornelis de Wittstraat – Blekersdijk – Dubbeldamseweg Noord – Burg. de Raadtsingel.

Geloofsverdieping 25 september met ds. Paul Wansink
13 september 2018
Brief paus Franciscus
3 september 2018
Geloofsverdieping 28 augustus
27 augustus 2018
Taizé-vieringen
4 augustus 2018
Tweedaagse parochie-bedevaart Zuid-Limburg 5 en 6 oktober 2018 Wittem – Maastricht – Houthem-St. Gerlach
15 juli 2018
Slotwoord pastor Rob Winkelhuis
1 juli 2018
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen