Nieuws

Dankbaar de toekomst in

2011-06-26_11-08-25_DSC_8515Op vele manieren heb ik die woorden mogen ervaren, tot en met de afgelopen zondag 26 juni in De Verrezen Christuskerk. Om half twaalf vierden we bij gelegenheid van mijn afscheid als parochie-pastor de Eucharistie, werkelijk parochiebreed. Dat bleek niet alleen uit de stampvolle kerk: uit alle geledingen van de ene Dordtse geloofsgemeenschap waren de mensen gekomen.

scroll back to top

Lees meer...

Verslag hooravond

Op dinsdagavond 7 juni jl. werd er in de Antoniuskerk een ‘hooravond’ gehouden, die bedoeld was om de parochianen te informeren over de clustervorming. Circa 140 mensen hadden de moeite genomen om zich te laten informeren over de komende verandering in de parochiestructuur.

scroll back to top

Lees meer...

Vuurdoop 2011

 

 

11 juni De VUURDOOP in Rotterdam:

Mgr. A.H. van Luyn ontvangt ruim 1.200 vormelingen

Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. van Rotterdam ontvangt op zaterdag 11 juni ruim 1.200 jongeren tussen de twaalf en veertien jaar voor de Vuurdoop. Vanwege de enorme belangstelling vindt de Vuurdoop  in twee sessies plaats van 09.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 307 te Rotterdam.

Het bisdom Rotterdam is in 1997 gestart met de manifestatie voor jongeren die het sacra¬ment van het vormsel reeds hebben ontvangen of nog zullen ontvangen. In de afgelopen jaren hebben meer dan 15.000 jongeren een Vuurdoop meegemaakt. Het blijkt een prima formule om jongeren te boeien en het biedt een stimulans voor het jongerenwerk in de parochies.

Met deze manifestatie wordt beoogd de vormelingen te laten zien dat veel leeftijdsgenoten betrokken zijn bij kerk en geloofsgemeenschap.

Het programma begint met een welkom door de Bisschop. Om 09.45 uur en 14.45 uur starten de workshops, die elk uur wisselen. De diverse workshops zijn: naast theater, beklimming van de toren en een rondgang door de gewelven met het Spook van de Kathedraal, een vijftal ontmoetingen met mensen die iets vertellen over hun beroep èn hun inspiratie. Onder hen zijn medewerkers van War Child, Oikos, Mercy Ships, Rock Solid en M25. De dag wordt besloten met het ontsteken van het Pinkstervuur en een gebedsviering waarin het Pinksterverhaal wordt verteld door de Bisschop.

Tijdens de Vuurdoop wordt tevens de winnaar bekend gemaakt van de Collagewedstrijd, die dit jaar als thema ‘Het vuur van de heilige Geest’ heeft. Circa 25 parochies hebben een collage ingestuurd.

scroll back to top

Afscheid Mgr. Van Luyn

Met een Pontificale Eucharistieviering heeft onze bischop zaterdag 18 juni jl. afscheid genomen van het Bisdom Rotterdam. Honderden genodigden woonden de viering in de HH. Laurentius en Elisabeth bij, onder wie HHKKHH De Prins van Oranje en Prinses Máxima.

scroll back to top

Lees meer...

Jongerengroep Stadspolders

Zoals iedereen in Stadpolders wel weet, maar de rest van de parochie misschien niet, hebben wij een hele gezellige jongerengroep. Met deze groep komen we ongeveer 1 keer per maand bij elkaar.

scroll back to top

Lees meer...

ASz kerkt in het nieuw!

Onder grote belangstelling heeft IRCAS met een feestelijke dienst het auditorium/kerkelijk centrum in de nieuwbouw van het Albert Schweitzer ziekenhuis op locatie Dordwijk in gebruik genomen.

scroll back to top

Lees meer...

Lintjesregen

Foto: Thymen Stolk

De traditionele lintjesregen is weer neergedaald in Dordrecht. Burgemeester Brok verraste vrijdagochtend 29 april 2011 tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk ook drie parochianen van ons! Dit zijn:

Mevrouw J.D. Vink-Verschuuren

Zij is tweede voorzitter van de Interkerkelijke Regeling Christelijke Erediensten van het Albert Schweitzer. In 2009 kwam door haar inzet op de locatie Dordwijk het Stiltecentrum tot stand.Zij heeft veel werk verricht voor het nieuwe Auditorium van het Gezondheidspark, dat medio mei officieel in gebruik zal worden genomen. Twintig jaar is ze lid van het parochiebestuur van Titus Brandsma. Ook maakt zij bijna 25 jaar deel uit van kerkwijkraad Emmanuel van de Rooms Katholieke Parochie Titus Brandsma en ze is sinds 1985 lid van het dames- en herenkoor van deze parochie, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Heden maakt zij deel uit van de begeleidingsgroep, die de maandelijkse liturgieviering in zorgcentrum Dubbelmonde verzorgt en is zij tevens werkzaam op het secretariaat van het Karmelklooster en van de Parochie.

Mevrouw H.T.M.A. Hamers-Torremans

Zij zet zich erg in op religieus, muzikaal en sportief gebied (veelal gericht op jongeren). Voor de parochie Titus Brandsma bedenkt en organiseert zij activiteiten voor jongeren. Voor de kerk De Verrezen Christus, was zij gedurende 1993 tot 2008 zeer actief in de werkgroep communie. Sinds 2008 lid van de kerkwijkraad en de klankbordgroep. Zij is de stuwende kracht voor de jeugdkoren Kerkuiltjes en Young Voices en het volwassenkoor Joined Experience. Daarnaast is zij bestuurslid van de Dordtse turnclub en gymnastiekvereniging OKK.

De heer T.J.A. Broers

Hij heeft als auteur van een aantal publicaties een waardevolle en grensoverstijgende bijdrage geleverd op het gebied van Middelnederlandse letterkunde. Onderzoeker en auteur van de boeken Nederlanders in Neuengamme en het vervolg daarop over de ramp in de Lubeckerbocht. Dit laatste boek werdop 29 april officieel gepresenteerd in Amersfoort. Sinds 2005 samensteller en verzender van het Neuengamme Bulletin, het contactblad van de Stichting Vriendenkring Neuengamme. Dit jaar viert hij het feit dat hij 25 jaar vrijwilligerswerk verricht. Ook viert hij dit jaar zijn zilveren jubileum als redacteur/samensteller van het verenigingsblad van de Watersportvereniging Aan de Balgerij. Daarnaast heeft hij zich acht jaar intensief ingezet voor de Bibliotheek van het Da Vinci College. Verder is hij actief bij Moesika, het orkest van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en bij de Titus Brandsma Parochie van Dordrecht.

scroll back to top

Sam’s Kledingactie

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood heeft 3750 kilo aan kleding en huishoudtextiel opgebracht. Wij willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.

scroll back to top

Lees meer...

Ruilen voor een ander

Sinds kort is Dordrecht een ruilwinkel rijker. Het principe ervan is heel simpel. U brengt uw gebruikte spullen naar de winkel en ontvangt hiervoor punten. Van uw puntentegoed, kunt u andere producten uit de winkel meenemen. Maar u kunt uw punten ook geven aan de Caritas-werkgroep! Zij kunnen hun cliënten, dan op een praktische wijze bedienen.

scroll back to top

Lees meer...

Nootje van Credo!

Op zondag 3 april was het dan zover: het kersenbloesem-
concert van Credo. We zongen voor de 1e keer in Dordrecht samen met Rhythm4All, een koor uit Klundert.

scroll back to top

Lees meer...

feed-image RSS feed