Nieuws

Pierre Mesters, Karmeliet

Binnen onze karmelorde is pater Pierre, nationaal en internationaal, een man van markante betekenis. Gepromoveerd aan de Universiteit van Mainz tot doctor in de geschiedenis, werd hij in 1963 gekozen tot superior van de Nederduitse Provincie. Vanaf 1965 tot 1975 verbleef hij te Rome als lid van het Generale Bestuur en Delegaat voor de Derde Wereld. Terug in ons land woonde en werkte hij van 1975-1990 in Nijmegen, als lid van het karmelbestuur en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Aansluitend was hij tot 1996 prior van ons klooster te Boxmeer. Naar Dordrecht kwam hij eind 1996 en bleef tot medio 2003; een ongelukkige val, met als gevolg een gecompliceerde heupbreuk, maakte dat hij voor herstel naar Zenderen moest en aansluitend naar Boxmeer.

scroll back to top

Lees meer...

Nieuwjaar

Van veel parochianen ontvingen wij in de voorbije dagen goede wensen bij gelegenheid van Kerst en de overgang van Oud naar Nieuw. Daarvoor voelen wij ons heel erkentelijk. Graag laten we langs deze weg weten dat onze beste wensen voor lichamelijk en geestelijk welzijn ook naar u uitgaan.

Als Karmelkommuniteit zijn we ons ervan bewust dat 2011 een cruciaal jaar zal worden. Met name de Kapittelbijeenkomst van de Nederlandse Karmel komende maand mei zal van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van “Karmel Elia Dordt” en “Karmel in de Randstad”.

Van het grootste belang voor de toekomst blijft ons aller inzet voor Karmelpresentie: moge het draagvlak hiervoor in 2011 een nieuw, stevig, fundament krijgen. “Verlangen en vertrouwen vormen daartoe de krachtbronnen”.

1 januari 2011

p. Jos Boermans (prior)

scroll back to top

11 jaar Karmel Elia Dordt

Na 35 jaar werkzaamheid in en vanuit “Karmel Oss” naar Dordt gekomen, had ik het gevoel hier een geheel nieuwe start te kunnen (te mogen) maken. Naar mijn aanvoelen is dat gebeurd: veel ruimte mocht ik ervaren binnen onze Karmelgroep én veel ruimte kreeg ik om vanuit de communiteit te werken aan Karmelpresentie naar buiten: via het Karmelcentrum van spiritualiteit, liturgische assistenties (o.m. in het ziekenhuis), de oecumene c.q. het interreligieus gebeuren, de Titus Brandsma Gedachteniskapel, het aandachtsveld “zoekers naar zin”.

scroll back to top

Lees meer...

Karmelieten houden de spanning erin

De karmelconventen Aalsmeer, Amstelveen en Dordrecht dreigen door 'vergrijzing' te verdwijnen. De parochianen van de parochie O.L.Vrouw van de berg Karmel ijveren voor Dordrecht als vernieuwde plaats voor een nieuwe communiteit. Dordrecht is de oudste stad van Holland en de stad van Reformatie, Statenbijbel en kerkvernieuwing. Een geestrijkere locatie is niet denkbaar, vinden de karmelkring-parochianen. Dordrecht moet opnieuw de plek worden voor een 'plaats van karmelitaanse spiritualiteit', die vandaaruit de andere bestaande Nederlandse centra gaat voeden.

scroll back to top

Lees meer...

O.L.Vrouw van de Berg Karmel

16 juli is een bijzondere dag voor hen die op welke manier dan ook verbonden zijn met de Karmel. We vieren dan het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, een titel die eeuwen geleden aan Maria werd toegekend.scroll back to top

Lees meer...

Spiritueel nieuws

Het is de bedoeling dat de Karmelieten de verantwoordelijkheid voor de parochie van Dordrecht per 31 december 2011 teruggeven aan het Bisdom Rotterdam. We gaan daardoor een onzekere toekomst tegemoet, wat betreft karmel, (de Verrezen Christus)kerk en het klooster. Gelukkig zéker is dat wij ’t belangrijk vinden dat ons Centrum van Spiritualiteit dóórgaat, zij het –door de komende onzekere omstandigheden– in iets bescheidener vorm.scroll back to top

Lees meer...

Bezinningsaanbod Karmelkring

Een nieuw kerkelijk seizoen en een nieuw bezinningsaanbod! Het nieuwe bezinningsaanbod 2011 - 2012 van het 'Centrum van Spiritualiteit' is rond. Graag willen wij u laten kennis maken met dit bezinningsaanbod.

scroll back to top

Lees meer...

Eerste convent Karmel West

Op 15 oktober jl. vondt het eerste convent van "Karmel West" plaats in Leiden.Hier werd er natuurlijk veel gepraat over de toekomst van de Karmel in Nederland.

scroll back to top

Lees meer...

Nieuwe katholieken?

Na de zomer gaan we in de H.Theresia van Ávila parochie starten met een nieuwe cursus voor mensen die;

  • Erover denken katholiek te worden
  • In het afgelopen jaar katholiek zijn geworden
  • Zich in het katholieke geloof willen verdiepen
  • Weer wat actiever met hun geloof aan de gang willen
scroll back to top

Lees meer...

Gezamenlijk vieren

Als koordirigent van de Joined Experience en actief lid van de Stadspoldersgemeenschap ontstond bij mij het idee om een gezamenlijke viering te organiseren in De Verrezen Christuskerk.

scroll back to top

Lees meer...

feed-image RSS feed