Nieuws

Uitnodiging gezinsdag 2018

uitnodiging gezinsdag 2018

scroll back to top

Week van Gebed 2018

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen, door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland alleen al zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Dit jaar vindt de Week plaats van zondag 21 tot en met zondag 28 januari.

Het thema voor 2018 is 'Recht door zee'. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is gekozen door christenen in het Caribisch gebied. In de Drechtstreek worden er verspreid over diverse kerken dagelijks gebedsvieringen georganiseerd. Een totaaloverzicht - met vieringen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht - vindt u hierbij.

Ook onze parochie neemt deel aan de Week van Gebed. In drie vieringen participeren we met een voorganger. Die vieringen zijn:
zondag 21 januari om 19.00 uur in De Morgenster (Muilwijckstraat 1, Papendrecht): gebedsleider Ed van der Vaart
vrijdag 26 januari om 19.00 uur in de OLV van Altijddurende Bijstandkerk (Stationsweg 179, Sliedrecht): gebedsleider Lineke Ouderkerk
vrijdag 26 januari om 20.00 uur in De Verrezen Christuskerk (Nolensweg 8, Dordrecht): pastoor Tjeerd Visser

U bent van harte uitgenodigd en van harte welkom.
Meer informatie vindt u op www.raadvankerken.nl, www.weekvangebed.nl en www.dordtse-evangelisatie.nl.

DORDRECHT

Maandag 22 januari 20.00 - 21.30 uur VEG Eljakim Jan Ligthartlaan 3
Dinsdag 23 januari 20.00 - 21.30 uur Leger des Heils Kasperspad 28
Dinsdag 23 januari 20.00 - 21.30 uur Bonfire Wijnstraat 117
Woensdag 24 januari 20.00 - 21.30 uur De Open Hof Herschelstraat 27
Donderdag 25 januari 20.00 - 21.30 uur De Wijnstok Dubbelsteynlaan-West 70
Donderdag 25 januari 20.00 - 21.30 uur Zuidhovenkerk Zuidhovenlaantje 4
Vrijdag 26 januari 20.00 - 21.30 uur De Verrezen Christuskerk Nolensweg 8
Zaterdag 27 januari 20.00 - 21.30 uur Benevia Spirea 7

Van woensdag 24/1 tot en met zaterdag 27/1 van 10 tot 18 uur is er gelegenheid om,op elk heel uur, aan te sluiten bij gebed op de Riverboat, Lange Wantijkade.

PAPENDRECHT

Zondag 21 januari 19.00 - 20.00 uur De Morgenster Muilwijckstraat 1
Maandag 22 januari 19.00 - 19.45 uur Betlehemkerk Van der Palmstraat 1
Dinsdag 23 januari 19.00 - 19.45 uur Elimkerk P.C. Hooftlaan 178
Woensdag 24 januari 19.00 - 19.45 uur Betlehemkerk Van der Palmstraat 1
Donderdag 25 januari 19.00 - 19.45 uur Elimkerk P.C. Hooftlaan 178
Vrijdag 26 januari 19.30 - 20.30 uur Agapègemeente Zuidkil 53 (Florisschool)

SLIEDRECHT

Maandag 22 januari 19.00 - 19.30 uur Maranathakerk Lijsterweg 2
Dinsdag 23 januari 19.00 - 19.30 uur De Ontmoeting Jacob Catsstraat 6
Woensdag 24 januari 19.00 - 19.30 uur Gereformeerde Kerk Middeldiepstraat 6
Donderdag 25 januari 19.00 - 19.30 uur Elimkerk Prof. van Musschenbroekstraat 4
Vrijdag 26 januari 19.00 - 19.30 uur R.K. Kerk Stationsweg 179
scroll back to top

Mededeling 14 januari

Volgende week zondag (21 januari) begint de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. In de Drechtstreek bent u gedurende de hele week van harte welkom in diverse kerken en ook als parochie participeren we in enkele vieringen. Voor overzichten van deze vieringen verwijzen we naar onze website www.katholiekdrechtsteden.nl. Voor informatie over de Week kunt u terecht op www.raadvankerken.nl en www.missienederland.nl.

scroll back to top

Geloofsverdieping prof. dr. Thomas Quartier

Thomas QuartierThomas Quartier is benedictijner monnik van de St. Willibrord-abdij te Doetinchem. Tevens is hij als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Quartier is auteur van meerdere boeken over de geestelijke wijsheid van de benedictijnse traditie en wat deze kan betekenen voor de tijd en de plek waarin wij leven. Zo verscheen onlangs van zijn hand het boek “Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld” (Berne Media 2017). In dit boek verbindt hij de benedictijnse spiritualiteit met concrete leefsituaties van de moderne mens. Hierover komt hij spreken op dinsdag 23 januari om 20.00 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskapel aan de Nolensweg 8 te Dordrecht. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig.

scroll back to top

Geloofsavonden in Jaar van Gebed

Pastoor Gouw organiseert in de Rotterdamse Lambertuskerk een 3-tal geloofsavonden voor volwassenen. Deze avonden sluiten aan bij het Jaar van Gebed, namelijk "Bidden in de Bijbel" zie bijgevoegde poster, waar we in ons bisdom nu middenin zitten. Meer informatie en aanmelden kan via de website: https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/geloofsavonden.htmlPoster Geloofsavonden voorjaar 2018 Bidden in de Bijbel Jaar van Gebed

 

 

scroll back to top

Geef voor je kerk! Actie kerkbalans

In dit filmpje vraagt pastoor Tjeerd Visser uw aandacht voor de Actie Kerkbalans.

scroll back to top

Nieuwjaarstoespraak 2018

Geachte aanwezigen, beste medeparochianen,

Graag wil ik beginnen met u allen een gezond en zalig nieuwjaar te wensen. Dit mede namens het pastorale team en mijn medebestuursleden.

Over mijn medebestuursleden gesproken. Behalve de mutatie in het vicevoorzitterschap is er afgelopen jaar ook een bestuurswissel geweest voor de niet onbelangrijke portefeuille vástgoed en beheer. Sjef Hamers is  Paul van der Kroon opgevolgd. Paul is met zijn vrouw Annemarie verhuisd naar ‘s-Hertogenbosch.

Half december werd bij ons thuis het parochieblad Solo Dios bezorgd. Mijn vrouw Marlies en ik vinden dat zowel inhoudelijk als qua vormgeving een pareltje. In zijn voorwoord kijkt hoofdredacteur Fedor Vogel terug op een jaar met hoogte- en dieptepunten. Hij spreekt over de vele enthousiaste communicantjes en later in het blad komt de werkgroep vormselvoorbereiding aan het woord. Vijftien jongeren werden 5 november in de Heilig Hartkerk te Zwijndrecht voorgesteld aan de parochie. Het vormt een uitdaging de gezinnen waaruit de communicantjes en vormelingen  komen blijvend aan onze parochie te binden.

Een en ander doet mij terugdenken aan mijn eigen jeugd . In het jaar 1956 deed ik mijn eerste heilige communie. De verkiezingen van de Tweede Kamer waren net achter de rug. De KVP behaalde toen 33 zetels, de ARP 10 en de CHU 8. Het aantal kamerzetels van de KVP met  22% was ongeveer de afspiegeling  van het Rooms katholieke deel van de Nederlandse bevolking dat vanaf 6-jarige leeftijd massaal naar de  kerk ging. Het doen van je kleine communie was in die jaren gebruikelijk. Zes jaar na je eerste communie ontving je het vormsel.

Ook in 1967 was er politiek nog een grote KVP-fractie van 42 zetels. Samen met de ARP en CHU waren zij goed voor 69 zetels. Kerkbezoek was in die jaren nog steeds vanzelfsprekend. Ik herinner mij nog dat toen ik als jongeling van 16 jaar eens van zaterdag op zondag ‘s nachts om 3.00 uur thuis kwam van het stappen mijn moeder mij om 8.00 uur ‘s morgens uit  bed trommelde om  half tien ‘s morgens strak in het pak aan de Hoogmis deel te nemen. Haar motto was: ``Wie ‘s nachts vist, moet overdag zijn netten drogen.``

Nadien is de ontzuiling opgetreden en werd kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend. Katholiek Drechtsteden kreeg hier ook mee te maken. In Dordrecht moesten na eerdere sluiting van kerkgebouwen ook de locatie Stadspolders in 2013 en de Emmanuelkerk in 2016 worden gesloten. In Zwijndrecht was de Petruskerk reeds in 2011 gesloten en het meest recent is de jammerlijke sluiting van de Fatimakerk in Alblasserdam. Kortom, vele parochianen hebben het de afgelopen jaren voor hun kiezen gekregen. Het heeft voor hen geen zin in wrok om te zien. Evenmin lijkt het voor hen zinvol in kleine groepjes en ruimtes verder te kerken. Immers de noodzakelijke sluiting van de kerkgebouwen was het gevolg van teruglopend kerkbezoek. Iedereen moet zich thans welkom voelen in de overgebleven locaties.

Onze kerntaken dienen derhalve thans integratie, gastvrijheid, samenwerking, betrokkenheid en parochie gericht denken te zijn.

Velen zullen misschien denken: ``Die Schram heeft makkelijk praten.`` Ik kan u zeggen, beste mensen, dat ik bij de fusies van de verschillende ziekenhuizen in deze regio dezelfde sentimenten heb  gezien. Het bij elkaar brengen van verschillende bloedgroepen is veelal een jarenlang proces maar uiteindelijk kan het leiden tot iets moois. Door het bisdom wordt het voortvarende proces in onze parochie tot voorbeeld gesteld aan andere parochies .

Positieve ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld: De fusie van de verschillende pastoraatsgroepen tot één groep. Daarnaast de fusie van de caritaswerkgroepen tot één parochiële caritas-instelling. Positieve krachten versterken elkaar.

Afgelopen jaren hebben voornamelijk in het teken gestaan van reorganisatie van de parochiestructuur. Het pastoraalbeleidsplan 2015-2018 was hierin leidend. Vóór medio 2018 hopen het pastorale team, het parochiebestuur en de pastoraatsgroep het pastoraal beleidsplan 2018-2021 vast te stellen. Naar het zich laat aanzien, zal dit met name de volgende kernpunten bevatten:

 • Intensiveren van de onderlinge contacten en samenwerking met de vrijwilligers. Het parochiebestuur is zeer onder de indruk van het enorme aantal vrijwilligers waarop onze parochie drijft. Zonder deze mensen zou onze parochie niet functioneren. Het is goed dit maar weer eens uit te spreken. Vijftien oktober,  op de feestdag van de Heilige Theresia van Avila, patroonheilige van onze parochie, had ik de eer aan vijf vrijwilligers de Heilige Theresia van Avila Penning uit te reiken. Dit zijn vrijwilligers die een lange periode een meer dan bijzondere bijdrage leveren aan onze parochie. Helaas blokkeerde ik die ochtend door een lichamelijk ongemak.
 • Tweede kernpunt wordt meer aandacht voor het pastoraat. Huisbezoeken aan nieuw ingezetenen in de parochie en aan gezinnen van communicanten en vormelingen dienen te worden geïntensiveerd. Dit om met name meer jonge gezinnen aan onze parochie te binden.
 • Last but not least: Meer aandacht voor gebed en spiritualiteit. Bisschop van den Hende heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van gebed. Verder is het in het kader van spiritualiteit en geloofsverdieping van belang te melden dat het bestuur van de Kármelkring Elia Dordrecht zich bereid heeft verklaard haar programma breed in te zetten op alle kerklocaties van onze parochie

Uit alle bewegingen blijkt dat onze parochiegemeenschap over voldoende vitaliteit beschikt  voor een rooskleurige toekomst. Zoals eerder gezegd, dienen integratie, gastvrijheid, samenwerking en betrokkenheid leidend te zijn.

Andere memorabele feiten zijn:

 • Vanaf 1 januari is Pastoor Tjeerd Visser Mgr. Verbakel volledig opgevolgd als vicaris-generaal van de Bisschop van Rotterdam.
 • Dit jaar vieren wij twee jubilea, te weten  de honderdjarige presentie van de katholieke gemeenschap in Sliedrecht  en het 90-jarig bestaan  van het kerkgebouw  “Het Heilig Hart van Jezus” in Zwijndrecht. Bij dit laatste wordt morgen stilgestaan in een eucharistieviering om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk.
 • Per 1 juli 2018 gaat Pastor Rob Winkelhuis met emeritaat.  Pastor Rob zal voor onze parochie beschikbaar blijven als vaste assistent ter versterking van het Pastorale team.
 • Fred Wijnen zal dit jaar op projectbasis als pastoraal werker actief zijn.
 • In het eerste kwartaal van dit jaar zal de parochie beschikken over een vernieuwde eigentijdse website.
 • De begroting 2018 is vastgesteld. Daarin konden de wensen van het pastorale team, de pastoraatsgroep en de locatieraden worden gehonoreerd.  Daarentegen is er nog steeds een tekort op de begroting en ook teren we nog  in op ons vermogen .
 • In dit kader wordt uw aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans. Van belang is te weten dat de jaarlijkse kerkbijdrage ook kan worden omgezet in een zogenaamde overeenkomst periodieke gift in geld. Deze gift is dan als zodanig fiscaal aftrekbaar, waardoor men zijn of haar bijdrage kan verhogen zonder dat het  één dubbeltje extra kost. Dit kan dan een financiëel voordeel opleveren voor de schenker en de ontvanger. Onze penningmeester Nico Maagdenberg is gaarne bereid een en ander te begeleiden.
 • U ziet, veel goede plannen en voornemens. Echter onze parochie kan alleen floreren als men de kernboodschap van dit betoog omarmt: Nogmaals dit zijn: Integratie, gastvrijheid, samenwerken, betrokkenheid en tenslotte parochie gericht denken.

Op deze goede voornemens wil ik graag met u een toast uitbrengen. Een goed 2018!

Jan Schram (vice voorzitter parochiebestuur)

 

scroll back to top

Sing-in foto's en kerstverhaal

Kerstverhaal

“Je vindt 2017-12-23 21-03-45 DSC 9253
het Kind
als je de ster
niet ver
en hoog,
maar in het oog
van ieder
ander mens
wilt zien…”

(Meer foto's onderaan deze pagina)

scroll back to top

Lees meer...

Vraag over de doxologie na het Onze Vader

Als pastoraal team krijgen we af en toe een vraag over de liturgie of over een theologische kwestie. Deze proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. Omdat wij denken dat ons antwoord ook voor anderen interessant kan zijn, willen we sommige antwoorden met u delen op onze website. 

Vraag: waarom bidden katholieken niet aansluitend op het Onze Vader de doxologie (“want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.”). Zo staat dat immers toch in Mat. 6 (Statenvertaling) vermeld?

De doxologie is een latere toevoeging in de grondtekst van Matteüs. In de oudste handschriften ontbreekt deze namelijk. Dat wordt bevestigd in het commentaar van de NBV Studiebijbel: “Aan het slot van het Onze Vader in de Nieuwe Bijbelvertaling ontbreken de bekende woorden ‘want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. Deze zin is niet in de lopende tekst opgenomen, omdat hij in de oudste handschriften ontbreekt. Zeer waarschijnlijk gaat het om een latere toevoeging, bedoeld als een fraaie en traditionele afronding van het hele gebed” (blz. 1774).

scroll back to top

Lees meer...

Vraag over brood- en wijncommunie

Als pastoraal team krijgen we af en toe een vraag over de liturgie of over een theologische kwestie. Deze proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. Omdat wij denken dat ons antwoord ook voor anderen interessant kan zijn, willen we sommige antwoorden met u delen op onze website. 

Vraag: waarom mogen tijdens de eucharistieviering alleen de priester, de diaken en de acolieten uit de kelk met wijn drinken en de overige kerkgangers niet? De priester zegt immers toch in het eucharistisch gebed: "drinkt allen hieruit"?

Zoals de priester het zegt in het eucharistisch gebed is het conform de Heilige Schrift de bedoeling dat iedere gelovige onder beide gedaanten (brood en wijn) ter communie gaat. Zo is dat ook steeds gepraktiseerd tot ongeveer de twaalfde eeuw. Vanaf de twaalfde eeuw raakt de zogenaamde kelk-communie (het drinken van geconsacreerde wijn uit de kelk door de gelovigen) in onbruik. De belangrijkste reden daarvoor was het gegroeide inzicht dat Christus in elk van de beide gedaanten (brood zowel als wijn) volledig aanwezig is. Wanneer je alleen onder de gedaante van het brood óf de wijn ter communie gaat, dan ontvang je de gehele en volledige Christus en word je van geen enkele heilsnoodzakelijke genade beroofd. Enkel de brood-communie ontvangen, betekent dus dat je volledig aan de eucharistie hebt deelgenomen. Aan deze kerkelijke leer heeft Thomas van Aquino veel bijgedragen.

scroll back to top

Lees meer...

feed-image RSS feed