Nieuws

Mededelingen 22-23 april

  • Op woensdag 26 april verzorgt pastor Rob Winkelhuis een avond geloofsverdieping rond het sacrament van de ziekenzalving. Dit sacrament is niet alleen bedoeld voor de stervende. Maar kan aan iedere gedoopte worden gegeven die de kwetsbaarheid van het lichaam ervaart, ongeacht leeftijd en situatie. De avond geloofsverdieping wordt gehouden in de pastorie van de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht) en begint om 20.00 uur.
  • Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum zijn heilig verklaard. Bij gelegenheid van deze herdenking zal op zaterdag 29 april een plechtige eucharistieviering plaatsvinden in de Bedevaartskerk in Brielle (adres: De Rik 5), waarin alle parochianen uit ons bisdom van harte welkom zijn. Vanaf 10.30 uur is er inloop, om 11.00 uur is de eucharistieviering met als voorgangers de bisschoppen Van den Hende en Woorts. Om 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden en is er gelegenheid tot ontmoeting. Aanmelding via bisdom Rotterdam (010 – 281 51 71) of een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
  • Op zaterdag 13 mei organiseert de parochie een Impulsdag Kerkmuziek. Allen die betrokken zijn bij de kerkmuziek of hiervoor interesse hebben zijn welkom in de H.Hartkerk te Zwijndrecht (Burg. de Bruïnelaan 78). Richard Bot geeft een inleiding over de plaats van de muziek in de liturgie. 's Middags zijn er 3 workshops, te weten: het nieuwe Onze Vader, de koorschool en samenzang (zie ook blz. 6 in de Solo Dios). De dag duurt van 10 tot 15 uur, de lunch is inbegrepen en u kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
scroll back to top

Foto's Paaswake

Onderstaande foto's geven een een indruk van de gezinspaaswake in de Verrezen Christuskerk en de paaswake in de Antoniuskerk en de H. Nicolaaskerk, op 15 april 2017. De video laat het verspreiden van het licht van de paaskaars door de Antoniuskerk zien.

scroll back to top

Lees meer...

Foto's kruisweg Nicolaaskerk

20170414 153758 20170414 154352

Foto's: Maaike Koster

scroll back to top

Palmpasen Alblasserwaard-West in de kerk in Sliedrecht

Zaterdagavond is er tijdens de kindercatechese hard gewerkt aan het versieren van de palmpaasstokken.

Zondag was er een mooie Palmpasenviering voor ouders en kinderen samen met diaken Franck.

Na afloop werden de palmpasenstokken door de kinderen weggebracht naar eenzame ouderen in verzorgingshuis de Merwelanden te Dordrecht.

View the embedded image gallery online at:
http://katholiekdrechtsteden.nl/nieuws?start=30#sigFreeId2575754c99
 

Foto's: Linda Loeve

scroll back to top

Foto's Palmpasen Verrezen Christuskerk

View the embedded image gallery online at:
http://katholiekdrechtsteden.nl/nieuws?start=30#sigFreeId2c3f6c7b4e

Foto's: Oscar van de Ven

scroll back to top

Video paasoctaaf

Stil zijn voor de ander: Enkele gedachten van pastoor Tjeerd Visser bij het paasoctaaf.

Evangelie volgens Johannes Hoofdstuk 20 19:31

Jezus verschijnt aan de apostelen

19 In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 20“Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 21Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” 22Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest. 23Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”
24Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam. 25De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.” 26Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” 27Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 28Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” 29Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” 30Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend, 31maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn Naam.

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/johannes/20

scroll back to top

mededeling weekend 8 en 9 april 2017

  • Op woensdagavond 12 april komt de avondmis van 19.00 uur in de Antoniuskerk te vervallen. Dit i.v.m. de chrismamis die in de Kathedraal wordt gehouden (Mathenesserlaan 305 te Rotterdam; aanvang 19.30 uur).

scroll back to top

DE GOEDE WEEK VOOR KINDEREN

De week vóór Pasen heet de Goede Week. In de kerk herdenken we de laatste periode in het leven van Jezus. Omdat Pasen het belangrijkste feest is (het feest van de Verrijzenis), is de Goede Week een belangrijke week. In onze parochie worden ook alle kinderen uitgenodigd om deze week mee te vieren. Jullie zijn welkom:

 

Palmzondag

Palmpaasstokken maken:

De Verrezen Christuskerk (Dordrecht): woensdag 5 april 15.00 uur

Antoniuskerk (Dordrecht): zaterdag 8 april 10.45 uur

Heilig Hartkerk (Zwijndrecht): zaterdag 8 april 15.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand (Sliedrecht): zaterdag 8 april 16.00 uur

 

Op zondag 9 april zijn de kinderen welkom in de Palmpasenvieringen in bovenstaande kerken:

Antoniuskerk (Dordrecht): 9.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand (Sliedrecht): 9.30 uur

Heilig Hartkerk (Zwijndrecht): 11.30 uur

De Verrezen Christuskerk (Dordrecht): 11.30 uur

In deze vieringen worden de Palmpasens gezegend en daarna gebracht naar mensen die ziek zijn, eenzaam of oud.

 

Goede Vrijdag 14 april kinderkruisweg

De Verrezen Christuskerk (Dordrecht) 15.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand (Sliedrecht) 15.00 uur

Heilig Hartkerk (Zwijndrecht) 15.00 uur

 

Paaszaterdag 15 april

Op Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen is er voor kinderen gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen (de biecht). Dat kan in de Antoniuskerk vanaf 14.00 uur.

 

Pasen gezinsviering 15 en 16 april

De Verrezen Christuskerk (Dordrecht) 15 april om 19.00 uur met Kerkuiltjes

OLV van Altijddurende Bijstand (Sliedrecht) 16 april om 9.30 uur

 

Zo zijn ook de kinderen van harte welkom om de Goede Week en het Paasfeest mee te komen vieren!

 

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor adressen van de kerken zie ook de website: www.katholiekdrechtsteden.nl

scroll back to top

Onderscheiding voor Leon Pennings

20170402-Koninklijke-Onderscheiding Leon Pennings

DORDRECHT – Burgemeester Van der Velden heeft zondag 2 april 2017 een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de heer L.J.A. Pennings. Hij ontving de onderscheiding voor zijn 30-jarige belangeloze inzet voor de Rooms-Katholieke kerkprovincie en het bisdom Rotterdam. De plechtigheid vond plaats na de wekelijkse dienst in de Antoniuskerk aan de Burgemeester de Raadtsingel.

Foto en video: Thymen Stolk via Dordt Centraal

scroll back to top

LUNCH

lunch 70 1Op donderdag 30 maart is er een lunch voor 70+ ouderen geweest. De tafels waren goed gevuld met allerlei lekkers. Het was dan ook een heel gezellig samenzijn. We mochten 32 ouderen begroeten.lunch 70 2 Onze grote dank gaat uit naar het echtpaar wat deze lunch, d.m.v. sponsoring mogelijk heeft gemaakt.

Namens Joke Haenraets, Ria Blom, Dymph Rayer en Annelies Osseforth.

scroll back to top
feed-image RSS feed