Nieuws

11 Nov. Sint Maartenviering

sintmaarten2017

Op zaterdag 11 november zijn alle kinderen en hun ouders van de hele parochie welkom bij de

Sint Maartenviering met lampionnenoptocht

We beginnen deze dag met een viering over delen net zoals Sint Maarten deed. Daarna gaan we  samen met alle kinderen je eigen lampion maken. Natuurlijk gaan we ook samen eten! Heel lekker:

Pannenkoeken!!

Voor ouders is er een bijeenkomst die geleid wordt door pastoor Tjeerd Visser. Samen praten zij over het gezin, en hoe je het geloof deelt met je kinderen. Ook de ouders gaan samen eten.
Tegen 18.30 uur gaan we met alle kinderen naar buiten voor de lampionnen optocht en gaan we in Zorgcentrum Crabbehoff Sint Maarten-liedjes zingen. Ook is er nog warme chocomelk. Als je dit gelezen hebt, wil je deze dag vast niet missen!  

Start om: 16.00 uur
Plaats: De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8, Dordrecht
Voor wie: Alle kinderen op de basisschool en hun ouders

I.v.m. het eten graag aanmelden bij Leny Hamers: 078-6188034 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

scroll back to top

Mededelingen 4 en 5 november 2017

 • Zondagmiddag 5 november wordt vanuit katholiek initiatief een herdenking gehouden van 500 jaar Kerkhervorming. Deze bijeenkomst van gebed en ontmoeting vindt plaats in de Bonaventurakerk in de Rijnstraat 56 te Woerden. Mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam nodigt u van harte uit hieraan deel te nemen. Het thema van de viering zal zijn: Hervorming vandaag. De viering begint om 16.00 uur.
 • Op dinsdag 7 november vieren wij het Hoogfeest van de H.Willibrord, patroonheilige van ons land. U bent welkom in de parochiebrede eucharistieviering in de H.Nicolaaskerk te Hendrik-Ido-Ambacht (Weteringsingel 48b), om 19.00 uur. Die dag vervallen de ochtendvieringen in Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.
 • Op zaterdag 11 november vieren we Sint Maarten. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool en hun ouders zijn welkom in De Verrezen Christuskerk te Dordrecht (Nolensweg 8). Aanvang 16.00 uur. We sluiten rond 19.00 uur af met een lampionnenoptocht.
 • De geplande gebedswake met de zusters in Sliedrecht is één week verplaatst. Zij zal nu NIET plaatsvinden op zondag 12 november, maar op zondag 19 november (aanvang 19.00 uur).
 • Deze maand zamelt M25 weer cadeaus in voor kinderen die om uiteenlopende redenen geen sinterklaasfeest kunnen vieren. Achterin de kerk staan schoorstenen met kaartjes eraan vast gemaakt. U kunt M25 helpen door een kaartje mee naar huis te nemen en een cadeautje te kopen. Het cadeau kunt u in de juten zak deponeren bij een volgend bezoek aan onze kerk. Dit jaar worden de cadeautjes ter beschikking gesteld aan het Dushi huis in Nederland. Meer informatie over de sinterklaasactie van M25 en het Dushi huis vindt u achterin de kerk bij de schoorstenen. De actie duurt tot zondag 26 november!
 • Op vrijdag 17 november om 17:00 uur is er in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht) een open repetitie van Dordrecht Boys Choir. Dit koor is een klassiek jongenskoor in oprichting o.l.v. professionele musici. Kom naar de open repetitie en ontdek klassieke koorzang naar Engels voorbeeld. Jongens vanaf 6 jaar die écht willen leren zingen zijn samen met hun ouders van harte welkom. Aanmeldingen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.koorschooldordrecht.nl

 

scroll back to top

In het AD: Met Rotterdamse pelgrims naar de paus

Een bedevaart naar Rome is anno 2017 een prettige mix van devotie en toerisme. Indrukwekkende vieringen worden afgewisseld met dampende cappuccino's en bezoeken aan toeristische trekpleisters als het Colosseum en het Vaticaans Museum. Fotograaf Ramon Mangold van het AD reisde mee met 250 Rotterdamse pelgrims. Klik hier voor het verslag.   https://www.ad.nl/rotterdam/met-rotterdamse-pelgrims-naar-de-paus~a070d1aa/

scroll back to top

Allerheiligen (Video)

Op 1 november vieren we Allerheiligen. Naar aanleiding hiervan legt Pastoor Tjeerd Visser uit wat heiligenverering is met de Heilige Padre Pio als voorbeeld.

scroll back to top

Mededelingen 21 en 22 oktober 2017

 • Op maandag 23 oktober organiseert het Platform Dordtse Kerken samen met het Humanistisch Verbond een 3e Debat in de Stad. Die avond gaat het over religie & de maatschappij en staat de vraag centraal: "Wat is de toekomst van de religie in ons postchristelijke Europa?" Na een inleiding door Christa Compas vanuit het Humanistisch Verbond is het woord aan de tegensprekers, dominee Paul Wansink van de Grote Kerk Dordrecht en pastoor Tjeerd Visser. Plaats van handelen: Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22 in Dordrecht. Aanvang: 20.00 uur. (Om de kosten te dekken wordt er een collecte gehouden.) zie ook www.grotekerk-dordrecht.nl/debat-in-de-stad/

 • Op dinsdag 24 oktober bent u welkom op een nieuwe avond geloofsverdieping. Het programma voor deze avond moest wegens een blessure worden aangepast en nu zal dr. Math Osseforth spreken over het thema Vriendschap bij kerkvader Augustinus. Math Osseforth heeft klassieke talen gestudeerd, is een begenadigd verteller en is aan de VU in Amsterdam gepromoveerd op genoemd onderwerp. Plaats van handeling: Titus Brandsma Gedachteniskapel (naast De Verrezen Christuskerk; Nolensweg 10, Dordrecht). Aanvang: 20.00 uur.

 • De ontmoeting tussen oudere of alleenstaande parochianen met jongeren uit ons bisdom GAAT NIET DOOR.
  Deze ontmoeting zou plaatsvinden op zondagmiddag 29 oktober in de Antoniuskerk. Jammer genoeg gaat deze niet door!

 • Zaterdag 28 oktober organiseert een samenwerkingsverband van kerken een avond in het kader van de Herdenking van 500 jaar Luther. Ook onze H.Theresia van Avilaparochie is in de organisatie betrokken en o.a. pastoor Tjeerd Visser zal een inleiding verzorgen. U bent vanaf 20.00 uur welkom in de Oude Kerk te Zwijndrecht (Kerkstraat 49).

scroll back to top

Eucharistie (Communie)

Bekijk het vieringenoverzicht voor de reguliere eucharistievieringen binnen KatholiekDrechtsteden.

De Eerste Heilige Communie in 2018

In januari 2018 starten we weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg 

van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar. 

Informatieavond op maandag 8 januari 2018

De eerste ouderavond is een informatieavond en bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die al aangemeld zijn, maar ook voor de ouders die daar nog over denken en nog geen besluit hebben genomen.

Op deze avond krijgt u alvast wat te horen over het project en het sacrament van de Biecht. Ook wordt u verteld hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie gaat verlopen, hoe u daarbij betrokken kunt zijn zowel thuis als bij de bijeenkomsten en wat er van u verwacht wordt. 

Er is één informatieavond voor de ouders van alle communicanten uit de gehele parochie  

op maandag 8 januari 2018 om 20:00 uur in de Titus Brandsmakapel bij De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8 in Dordrecht. Gelieve deze avond geen kinderen mee te brengen.

De voorbereiding

De voorbereiding is bestemd voor kinderen in het basisonderwijs vanaf groep 4 die in groepsverband de Eerste Heilige Communie willen doen.

Let op: het jaar daarna, in 2019 is de voorbereiding bestemd voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 7. Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject waarnaast ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie.

We werken vanuit een project: Bijbelverhalen, samen in gesprek gaan, gezamenlijk aan een opdracht werken, een speurtocht door de kerk, het maken van een palmpaasstok, het zingen van bijbehorende liedjes, een gezamenlijke maaltijd en het meedoen aan bepaalde vieringen en ouderavonden horen er allemaal bij.

Thuis maken de kinderen samen met u de opdrachtjes uit hun project.

Op de ouderavonden bespreken we het werken met het project en onderwerpen als de Bijbel en sacramenten als de Biecht en de Eucharistie en we vergeten de praktische zaken niet.

Zo groeien ze samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij een bijdrage van € 25,- per kind.
(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).
Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.
Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Vieringen in 2018

 • In de H. Antoniuskerk in Dordrecht op 8 april om 09:30 uur
  Voorbereiding op zaterdagochtend van 9:45 – 11:30 u.
 • In De Verrezen Christuskerk in Dordrecht op 15 april om 11:30 uur
  Voorbereiding op woensdagmiddag van 16:00 – 17:45 u.
 • In de OLV van Altijdd. Bijstand in Sliedrecht op 15 april om  09:30 uur
  Bij meer dan 6 aanmeldingen is de viering in de 
  Onbevl. Ontv. van Maria in Papendrecht op 22 april om 11:30 uur
  Voorbereiding op zaterdagmiddag van 16:00 – 17:30 u.

Bij de kerk van uw keuze volgt uw kind ook de bijbehorende voorbereiding op de Eerste Communie.

Dopen

Als uw kind nog niet gedoopt is, geeft u dat aan op het aanmeldingsformulier en kunt u zich opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (ook via de website onder ‘sacramenten’). 

Meldt u het ook nog even op de informatieavond van 8 januari bij mevrouw Leny Hamers van de werkgroep eerste communie. 

Van kinderen die al gedoopt zijn, vragen wij u, wanneer uw kind niet in deze parochie gedoopt is, een kopie van de doopakte af te geven op de eerstvolgende ouderavond of kinderbijeenkomst.

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter hier online aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. 

Als u hulp nodig heeft bij het invullen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat: telefoon (078) 613 63 90 op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur.

In verband met onze voorbereidingen zien we uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Aanmelden kan t/m maandag 8 januari 2018.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met:

scroll back to top

Mededelingen 15 oktober 2017

 • Volgend weekend (21/22 oktober) vieren we Wereldmissiedag. Er zal dan een extra collecte worden gehouden die van harte wordt aanbevolen.
 • Op maandag 23 oktober organiseert het Platform Dordtse Kerken samen met het Humanistisch Verbond een 3e Debat in de Stad. Die avond gaat het over religie & de maatschappij en staat de vraag centraal: "Wat is de toekomst van de religie in ons postchristelijke Europa?" Na een inleiding door Christa Compas vanuit het Humanistisch Verbond is het woord aan de tegensprekers, dominee Paul Wansink van de Grote Kerk Dordrecht en pastoor Tjeerd Visser. Plaats van handelen: Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22 in Dordrecht. Aanvang: 20.00 uur. (Om de kosten te dekken wordt er een collecte gehouden.) zie ook www.grotekerk-dordrecht.nl/debat-in-de-stad/
 • Op dinsdag 24 oktober bent u welkom op een nieuwe avond geloofsverdieping. Het programma voor deze avond moest wegens een blessure worden aangepast en nu zal dr. Math Osseforth spreken over het thema Vriendschap bij kerkvader Augustinus. Math Osseforth heeft klassieke talen gestudeerd, is een begenadigd verteller en is aan de VU in Amsterdam gepromoveerd op genoemd onderwerp. Plaats van handeling: Titus Brandsma Gedachteniskapel (naast De Verrezen Christuskerk; Nolensweg 10, Dordrecht). Aanvang: 20.00 uur.
 • De ontmoeting tussen oudere of alleenstaande parochianen met jongeren uit ons bisdom GAAT NIET DOOR.
  Deze ontmoeting zou plaatsvinden op zondagmiddag 29 oktober in de Antoniuskerk. Jammer genoeg gaat deze niet door!
scroll back to top

Geloofsverdieping seizoen 2017-2018 Theresia van Avila-parochie Drechtsteden

Elk jaar bieden wij voor iedere geïnteresseerde een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. We hebben externe deskundigen uitgenodigd om te komen spreken. Noteer deze data alvast in uw agenda! Zoals gezegd: iedere geïnteresseerde is welkom. Aanmelden is niet nodig.

scroll back to top

Lees meer...

Geloofsverdieping over Augustinus

Dr. Math Osseforth over de kerkvader Augustinus

De kerkvader Augustinus is geliefd, zowel bij katholieken als protestanten. Hij leefde in een onstuimige tijd. Het machtige Romeinse Rijk was in een westelijke en oostelijk deel uiteen gevallen. De stad Rome – eens het onwankelbare centrum van het Romeinse Rijk – werd in 410 door de Visigoten geplunderd. In deze tijd leefde Augustinus. Hij bekeerde zich tot het christendom, nadat hij lange tijd een andere religie aanhing. Zijn bekering heeft hij prachtig verwoord in zijn bekende boek Belijdenissen, dat kan worden beschouwd als de eerste autobiografie. Het thema vriendschap keert regelmatig terug in zijn boeken en zijn preken. Echter, hij schrijft er in tegenstrijdige bewoordingen over. Hij heeft er blijkbaar een haat-liefde verhouding mee. Aan vriendschap stelt hij dan ook hoge eisen. Op dit thema is voormalig docent klassieke talen Math Osseforth dit jaar aan de faculteit wijsbegeerte van de VU te Amsterdam gepromoveerd. Math Osseforth neemt u mee naar de tijd van Augustinus en hij plaatst zijn denken in de juiste context. Vervolgens focust hij op het thema vriendschap bij Augustinus en wat dit voor ons kan betekenen. 

Deze avond vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017 om 20.00 uur  in de Titus Brandsma Gedachteniskapel aan de Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof. U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig.

scroll back to top

Gedachtenisdienst deportatie Dordtse joden

Op 12 november 2017 is het precies 75 jaar geleden dat de eerste grote groep Dordtse Joden uit de stad werd gedeporteerd. Volgens onderzoek van de stichting Stolpersteine zijn er rond die datum meer dan honderd joodse Dordtenaren via de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar het oosten weggevoerd om te worden omgebracht in een vernietigingskamp. Het Platform van Dordtse kerken doet een oproep aan de stad Dordrecht en de eigen achterban om hierbij juist op zondag 12 november stil te staan. In de Grote Kerk zal op zondagavond 12 november om 19.00 uur een speciale openbare bijeenkomst zijn.

scroll back to top
feed-image RSS feed