Nieuws

Geloofsverdieping kruiswegstaties

Op dinsdag 27 februari om 20.00 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskapel (Nolensweg 8 te Dordrecht) komt pastoor Charles Duynstee spreken over de in Rotterdam geboren kunstschilder Aad de Haas (1920-1972). Het werk van Aad de Haas werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter als “entartet” (ontaard) bestempeld. Als gevolg daarvan heeft hij enige tijd gevangen gezeten. Na zijn vrijlating in 1944 dook hij onder in Zuid-Limburg, dat kort daarna werd bevrijd. In Zuid-Limburg leerde hij pater Gerard Mathot kennen, die zelf een beeldend kunstenaar was. 

Aad de HaasMet de hulp van pater Mathot kreeg De Haas in 1946 de opdracht om voor het pittoreske Sint Cunibertuskerkje te Wahlwiller (nabij Wittem) de kruiswegstaties te schilderen. Deze kruiswegstaties bleken zeer omstreden! Op last van Rome moesten de staties uit de kerk worden verwijderd. Het is te danken aan wijlen bisschop Jo Gijsen van Roermond dat De Haas in 1981 postuum werd gerehabiliteerd. Zijn kruiswegstaties werden in het kerkje terug gehangen, waar ze tot op vandaag te bewonderen zijn (zie foto van de dertiende statie: de kruisafname). 

Pastoor Duynstee is een kenner van het werk van De Haas. Hij neemt ons mee in de bijzondere verbeelding van deze kunstenaar en toont ons hoe De Haas op een wel zeer bijzondere visuele wijze uitdrukking gaf aan de lijdensweg van onze Heer. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 

scroll back to top

Kinderkoor De Kerkuiltjes 25 jaar!

Help ons om iedereen te vinden en wees er bij!Kerkuiltjes logo 25jaar

In mei 1993 zijn we gestart met de eerste communieviering. Xandra als dirigent en Joan en Martin voor de muziek.

Daarna werd De Hoeksteen onze vaste stek voor de repetities. Hier waren ook voor de zondagse kindervieringen, zongen we een cassettebandje vol en maakte een CD. Daarnaast de locatie voor Sinterklaasfeest en de bingo om wat geld in te zamelen voor het kamp.

Inmiddels zijn we 25 jaar verder. Een jubileum! Dit willen we natuurlijk herdenken en vieren.

scroll back to top

Lees meer...

Vacature coördinator Stichting Present Dordrecht/Papendrecht

Wij ontvingen deze document-pdf-text vacature met het verzoek deze op de site te plaatsen. Wellicht iets voor u? Let dan op want de sluitingsdatum is op 1 maart.

scroll back to top

Mededelingen voor 18 februari 2018

 • Wat ga jij doen om je voor te bereiden op Pasen? Rond die vraag is er een filmpje opgenomen met pastoor Tjeerd Visser. Het filmpje is te zien op Youtube (kanaal: Solo Dios), op Facebook (Katholiekdrechtsteden) en op onze website (www.katholiekdrechtsteden.nl) en is van harte aanbevolen!
 • Gedurende de Vastentijd is er elk weekend een extra collecte voor de Vastenactie. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het HID-project in Zambia (zie blz. 12 en 13 van parochiemagaZIN SoloDios).
 • Op woensdag 21 februari organiseert Karmelkring Elia een avond rond de lijdensmystiek van Titus Brandsma. Pater Paul Reehuis o.carm houdt een inleiding en neemt ons terug naar Goede Vrijdag 1942 en naar de aantekeningen van Titus zelf. Aanvang: 20.30 uur. Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, Dordrecht.
 • De maandelijkse Eliaviering is deze avond (21 februari) een eucharistieviering, waarin pater Reehuis zal voorgaan. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, Dordrecht.
 • Op dinsdag 27 februari is er een avond geloofsverdieping. Pastoor Charles Duynstee komt spreken over de kunstschilder Aad de Haas. Hij neemt ons mee in de bijzondere verbeelding van deze kunstenaar en hoe deze op bijzondere wijze uitdrukking gaf aan de Lijdensweg van onze Heer. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, Dordrecht.
scroll back to top

Mededelingen voor 11 februari 2018

 • Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. U bent welkom in vieringen in de H.Hartkerk (09.30 uur; Burg. de Bruïnelaan 78 in Zwijndrecht) en in de H.Antoniuskerk (19.00 uur; Burg. de Raadtsingel 45 in Dordrecht). U kunt uw palmtakken van vorig jaar meenemen. Die worden dan verbrand tot as.
 • Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Op Youtube (kanaal: Solo Dios), Facebook (Katholiekdrechtsteden) en onze website (www.katholiekdrechtsteden.nl) staat een filmpje waarin pastoor Tjeerd Visser u de vraag voorlegt: "Wat ga jij doen om je voor te bereiden op Pasen?"
 • Vanaf volgende week is er gedurende de Vastentijd elk weekend een extra collecte voor de Vastenactie. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het HID-project in Zambia (zie blz. 12 en 13 in de SoloDios, parochiemagaZIN.) Neemt u vanaf volgende week wat extra geld mee naar de kerk?!
scroll back to top

Gezinsdag (foto's)

We kijken vandaag (zondag 4 februari) terug op een zeer geslaagde parochiële gezinsdag met een record aantal kinderen en ouders.

View the embedded image gallery online at:
http://katholiekdrechtsteden.nl/nieuws?start=20#sigFreeId7f1f5890a7

Foto's: Oscar van de Ven en Rosanne van Heck

scroll back to top

Vasten in Veertigdagentijd (video)

In de derde video over de veertigdagentijd stelt pastoor Tjeerd Visser de vraag wat je gaat doen om je voor te bereiden op Pasen.

scroll back to top

Mededelingen 28 januari 2018

 • Op vrijdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis om 10.00 uur in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht). We gedenken dat de kleine Jezus in de Tempel werd opgedragen aan God. U kunt uw kaarsen meenemen naar de viering en vooraan bij het altaar neerleggen. Dan zullen zij worden gezegend.

 • Zondag 4 februari is er weer gezinsdag. Alle gezinnen worden uitgenodigd in De Verrezen Christuskerk (Nolensweg 8, Dordrecht). De dag begint met een eucharistieviering om 11.30 uur en zal tegen 16.00 uur zijn afgelopen. (zie ook de posters achterin de kerk)

 • Volgende week (4 februari) is het weer de eerste zondag van de maand. Tijdens de collecte zullen we opnieuw de voedselmanden naar voren dragen. Neemt u volgende week ook iets extra's mee naar de kerk: houdbare producten ter aanvulling voor mensen die het minder hebben! De mand staat achterin de kerk.

scroll back to top

Mededelingen 21 januari

 • Dit weekend (21 januari) begint de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. In de Drechtstreek bent u gedurende de hele week van harte welkom in diverse kerken en ook als parochie participeren we in enkele vieringen (21 en 26 januari). Voor overzichten van deze vieringen verwijzen we naar onze website www.katholiekdrechtsteden.nl. Voor informatie over de Week kunt u terecht op www.raadvankerken.nl en www.missienederland.nl.
 • In samenwerking met Karmelkring Elia organiseren we op dinsdag 23 januari een avond Geloofsverdieping in de Titus Brandsma Gedachteniskapel (Nolensweg 10, Dordrecht). Prof. Thomas Quartier OSB komt dan spreken over Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld. De avond begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom!
 • Zondag 4 februari is er weer gezinsdag. Alle gezinnen worden uitgenodigd in De Verrezen Christuskerk (Nolensweg 8, Dordrecht). De dag begint met een eucharistieviering om 11.30 uur en zal tegen 16.00 uur zijn afgelopen.
scroll back to top

Eucharistie (Communie)

Bekijk hier het vieringenoverzicht voor de reguliere eucharistievieringen binnen KatholiekDrechtsteden.

De Eerste Heilige Communie

We zijn gestart met de voorbereidingen, u kunt nu geen kinderen meer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2018.

Veranderde opzet voor 2019

Volgend jaar, in 2019, is de voorbereiding bestemd voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 7. Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject waarnaast ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie.
Ook de opzet van de voorbereiding wordt enigszins gewijzigd.
We starten dan al in september met de informatie-avond en opgave van de kinderen.
Ook zijn er, naast de kinderbijeenkomsten, verspreid over het gehele jaar activiteiten waaraan ouders en/of kinderen deelnemen.

Voor nu:
De voorbereiding

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar.
We werken vanuit een project: Bijbelverhalen, samen in gesprek gaan, een werkje in de projectmap, knutselen, een speurtocht door de kerk, het maken van een palmpaasstok, het zingen van bijbehorende liedjes, een gezamenlijke maaltijd en het meedoen aan bepaalde vieringen en ouderavonden horen er allemaal bij.
Thuis maken de kinderen samen met u de opdrachtjes uit hun project.
Op de ouderavonden bespreken we het werken met het project en onderwerpen als de Bijbel en sacramenten als de Biecht en de Eucharistie en we vergeten de praktische zaken niet.
Zo groeien ze samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.

Op de informatieavond van maandag 8 januari 2018 is verteld hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie verloopt, hoe u daarbij betrokken kunt zijn zowel thuis als bij de bijeenkomsten en wat er van u verwacht wordt. Ook is er uitleg gegeven over het communieproject.

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij een bijdrage van € 25,- per kind.
(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).
Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.
Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Vieringen in 2018

 • In de H. Antoniuskerk te Dordrecht op zondag  08 april om 09:30 u.
  Voorbereiding op zaterdagochtend van 9:45  – 11:30 u.
 • In De Verrezen Christuskerk te Dordrecht op zondag 15 april om 11:30 u.
  Voorbereiding op woensdagmiddag van 16:00  – 17:45 u.
 • In de OLV van Altijdd. Bijstand op zondag 15 april om  09:30 u.
  Stationsweg 179  3362 HD  Sliedrecht.
  Voorbereiding op zaterdagmiddag van 16:00  – 17:30 u.

Bij de kerk van uw keuze volgt uw kind ook de bijbehorende voorbereiding op de Eerste Communie.

Dopen

Als uw kind nog niet gedoopt is, kunt u zich opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (via de website onder ‘sacramenten’).
Als uw kind wel gedoopt is, maar niet in deze parochie, vragen wij een kopie van de doopakte uit de kerk vanwaar uw kind is gedoopt. 

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter niet meer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2018.
Later in dit jaar zal er weer gelegenheid zijn tot aanmelding voor de Eerste Communie in 2019.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met: 

scroll back to top
feed-image RSS feed