Stichting Karmelkring Elia Dordrecht

Logo KKD met CvS - 2017-02-14 Stilstaan bij zaken die ons gaande houden

Op 17 mei 2013 is in het karmelklooster te Almelo de ‘Stichting Karmelkring Elia Dordrecht’ opgericht. Toen in 2010 door de toenmalige Dordtse parochie Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel het gerucht rondging dat de Karmelieten op termijn de verantwoording van het pastoraat terug zouden overdragen aan het Bisdom Rotterdam, groeide bij enkele parochianen in Dordrecht-Zuid het idee de karmelspiritualiteit in de regio voort te zetten. Dit, om ruimte te houden voor verstilling en verdieping, ten behoeve van de Drechtstedenregio. Om pleisterplaats te zijn voor geestverwanten. Om plek te zijn waar ieder mag verkeren met de Eeuwige, waar de mens zichzelf kan zijn en zich mag uiten op een manier die bij hem past. Een kring waar alles aan het Licht mag komen.

Ontmoeten

Ontmoeten is een wezenlijk onderdeel binnen onze kring. Ontmoeten is van elkaar horen, wat ons bezig houdt. Ontmoeten is weten, dat we in ons gelovig verstaan bij elkaar horen, ons thuis weten bij elkaar. Daartoe biedt de stichting een Bezielingsaanbod aan van dagdelen rond bezinning, vorming en vieren.

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht legt over haar activiteiten en financiën verantwoording af aan het Bestuur van de Nederlandse provincie van de Orde van O.L.V. van de Berg Karmel.
U kunt het werk van de stichting steunen met een bijdrage op haar bankrekening: 
NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht.

Actuele informatie, de Kringbrieven, het programma, wijze van aanmelden, foto’s en de contactgegevens vind je op:
www.karmelcentra.nl/dordrecht

Paul Seesink, secretaris

scroll back to top