Dordrecht

Titus Brandsma Award 2010

Aan de Venezolaanse professor Andres Canizales is door de 'International Catholic Union of the Press (UCIP) de Titus Brandsma Award 2010 toegekend. Deze prijs wordt sinds 1992 om de drie jaar uitgereikt aan journalisten, instituten, uitgevers en communicatiemensen  die, zoals wijlen pater Titus Brandsma, opkomen voor menselijke waardigheid en dialoog en om die reden vervolgd of bedreigd worden.

scroll back to top

Lees meer...

Afscheid Johan Hettinga

Op 10 juli 2010 is het 50 jaar geleden dat ik de priesterwijding mocht ontvangen. Een moment om bij stil te staan en om in dankbaarheid te vieren.

Van die vijftig jaar heb ik er negentien in Dordrecht doorgebracht.

Samen met Edgar, Tjeu en Bert kwam ik in mei 1991 naar Dordrecht. Ik zag er tegenop. De afstand van Arnhem naar Dordrecht heb ik in etappes lopend overbrugd, hoofdzakelijk via het Lingepad. Dat was om aan het idee te wennen. Tenslotte ben ik met de fiets en daarachter het fietskarretje met wat laatste spulletjes definitief in Dordrecht aangeland.

Het was wennen, en langzamerhand raakte ik er thuis.

scroll back to top

Lees meer...

Samenkomen in de Emmanuel

De vieringen in de Emmanuelkerk tijdens de inmiddels bijna voorbije veertigdagentijd vertonen een grote diversiteit: inspirerende woord- en communievieringen, op 28 februari een eucharistieviering met Notre Dame, voor het eerst in ons kerkje.

scroll back to top

Lees meer...

Kapelwacht

Per 1 februari 2007 is de kapelwacht van start gegaan met haar werkzaamheden op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur volgens een vast rooster en steeds met twee personen.

Belangrijke taak is op tijd aanwezig te zijn om de ingang van de kapel open te zetten en na afloop weer te sluiten. Bij het begin van de openstelling zet hij/zij een bord buiten waar op aangegeven is dat de kapel open is. Ook houdt de kapelwacht er zicht op dat alles naar wens verloopt.

Als een bezoeker behoefte aan informatie over de kapel heeft wordt deze zo mogelijk verstrekt.

In een logboek wordt het aantal bezoekers genoteerd en eventuele opvallende zaken.

 

Leden

 • Sjef Hamers (voorzitter)
 • Theo Lemmens (contactpersoon)
 • Tilly Arends
 • Wanda Borges
 • Wil Brand
 • Margreet Hogendorn
 • Ferry Lentze
 • Angelique Martina
 • Eddy de Ruiter
 • Magda Thoeng
 • Cletus Thuraisingh
 • Renske Veraart
 • Ronny Verstraeten
 • An Weijts
scroll back to top

Openstelling Gedachteniskapel Titus Brandsma Dordrecht

Sinds februari 2007 is de Gedachteniskapel Titus Brandsma Dordrecht drie ochtenden in de week opengesteld geweest. Openstelling houdt in dat ieder die dit wenst de kapel kan in- en uitgaan, b.v. om een kaarsje op te steken of voor een moment van bezinning, rust, stilte, gebed of anderszins.

scroll back to top

Lees meer...

feed-image RSS feed