Mededelingen van 15 april 2018

  • Zondag 22 april is het Roepingenzondag. Paus Franciscus nodigt ons uit te bidden om roepingen en heel bijzonder aan God te vragen om nieuwe roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. Maar er is ook geld nodig voor goede opleiding en vorming van de nieuwe priesters en diakens. Daarom is er een extra collecte en deze is bestemd voor Vronesteyn, het vormingshuis van ons bisdom.
  • Op dinsdag 24 april verzorgt pastor Rob Winkelhuis in het kader van de avonden Geloofsverdieping een avond in het teken van het diocesaan Jaar van het Gebed, onder de titel: De waarde van het gebed. U bent van harte welkom in de Titus Brandsma Gedachteniskapel (Nolensweg 10, Dordrecht) en de avond begint om 20.00 uur. (zie ook SoloDios blz. 7)
scroll back to top