Bijzondere vieringen Goede Week

Boeteviering
Zaterdagavond 24 maart om 19.00 uur verzorgen de zusters van Maria Stella Matutina een boeteviering ter voorbereiding op de Goede Week en het Paastriduüm. Het Allerheiligste zal ter aanbidding worden uitgesteld. Onderwijl bent u in de gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening (de biecht) te ontvangen. Daartoe zijn pastoor Visser en pastor Winkelhuis aanwezig. Van harte aanbevolen is deze tijd van boetedoening. Locatie: Antoniuskerk in Dordrecht.

Oecumenisch avondgebed
Op maandagavond 26 maart om 19.00 uur in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht gaan wij met onze medechristenen van andere kerken in gebed ter voorbereiding op Pasen. In deze gebedsdienst gaan dominee Paul Wansink van de Grote Kerke en diaken Franck Baggen van de Theresia van Avila-parochie voor. Diaken Franck Baggen zal een korte overweging geven op Jesaja 42, 1-7. U bent van harte welkom.

Chrisma-mis kathedraal
Woensdagavond 28 maart is er geen aanbidding en eucharistie in de Antoniuskerk. U bent dan uitgenodigd naar de kathedraal van Rotterdam te komen voor de jaarlijkse chrisma-mis (aanvang 19.30 uur). In deze mis gaat onze bisschop voor en zal hij de heilige oliën zegenen. De aanwezige priesters hernieuwen hun wijdingsbeloften. Aansluitend op de chrisma-mis ontvangen de catechumenen, die in de Paaswake tot de RK Kerk zullen toetreden, van de bisschop de zalving (voor hen die gedoopt worden) of de zegen (voor hen die gevormd worden).

scroll back to top