Eucharistie (Communie) (2)

Bekijk hier het vieringenoverzicht voor de reguliere eucharistievieringen binnen KatholiekDrechtsteden.

De Eerste Heilige Communie in 2018

In januari 2018 starten we weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg 

van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar. 

Informatieavond op maandag 8 januari 2018

De eerste ouderavond is een informatieavond en bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die al aangemeld zijn, maar ook voor de ouders die daar nog over denken en nog geen besluit hebben genomen.

Op deze avond krijgt u alvast wat te horen over het project en het sacrament van de Biecht. Ook wordt u verteld hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie gaat verlopen, hoe u daarbij betrokken kunt zijn zowel thuis als bij de bijeenkomsten en wat er van u verwacht wordt. 

Er is één informatieavond voor de ouders van alle communicanten uit de gehele parochie  

op maandag 8 januari 2018 om 20:00 uur in de Titus Brandsmakapel bij De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8 in Dordrecht. Gelieve deze avond geen kinderen mee te brengen.

De voorbereiding

De voorbereiding is bestemd voor kinderen in het basisonderwijs vanaf groep 4 die in groepsverband de Eerste Heilige Communie willen doen.

Let op: het jaar daarna, in 2019 is de voorbereiding bestemd voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 7. Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject waarnaast ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie.

We werken vanuit een project: Bijbelverhalen, samen in gesprek gaan, gezamenlijk aan een opdracht werken, een speurtocht door de kerk, het maken van een palmpaasstok, het zingen van bijbehorende liedjes, een gezamenlijke maaltijd en het meedoen aan bepaalde vieringen en ouderavonden horen er allemaal bij.

Thuis maken de kinderen samen met u de opdrachtjes uit hun project.

Op de ouderavonden bespreken we het werken met het project en onderwerpen als de Bijbel en sacramenten als de Biecht en de Eucharistie en we vergeten de praktische zaken niet.

Zo groeien ze samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij een bijdrage van € 25,- per kind.
(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).
Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.
Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Vieringen in 2018

 • In de H. Antoniuskerk in Dordrecht op 8 april om 09:30 uur
  Voorbereiding op zaterdagochtend van 9:45 – 11:30 u.
 • In De Verrezen Christuskerk in Dordrecht op 15 april om 11:30 uur
  Voorbereiding op woensdagmiddag van 16:00 – 17:45 u.
 • In de OLV van Altijdd. Bijstand in Sliedrecht op 15 april om  09:30 uur
  Bij meer dan 6 aanmeldingen is de viering in de 
  Onbevl. Ontv. van Maria in Papendrecht op 22 april om 11:30 uur
  Voorbereiding op zaterdagmiddag van 16:00 – 17:30 u.

Bij de kerk van uw keuze volgt uw kind ook de bijbehorende voorbereiding op de Eerste Communie.

Dopen

Als uw kind nog niet gedoopt is, geeft u dat aan op het aanmeldingsformulier en kunt u zich opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (ook via de website onder ‘sacramenten’). 

Meldt u het ook nog even op de informatieavond van 8 januari bij mevrouw Leny Hamers van de werkgroep eerste communie. 

Van kinderen die al gedoopt zijn, vragen wij u, wanneer uw kind niet in deze parochie gedoopt is, een kopie van de doopakte af te geven op de eerstvolgende ouderavond of kinderbijeenkomst.

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter hier online aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. 

Als u hulp nodig heeft bij het invullen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat: telefoon (078) 613 63 90 op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur.

In verband met onze voorbereidingen zien we uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Aanmelden kan t/m maandag 8 januari 2018.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met:

scroll back to top