Mededelingen 15 oktober 2017

  • Volgend weekend (21/22 oktober) vieren we Wereldmissiedag. Er zal dan een extra collecte worden gehouden die van harte wordt aanbevolen.
  • Op maandag 23 oktober organiseert het Platform Dordtse Kerken samen met het Humanistisch Verbond een 3e Debat in de Stad. Die avond gaat het over religie & de maatschappij en staat de vraag centraal: "Wat is de toekomst van de religie in ons postchristelijke Europa?" Na een inleiding door Christa Compas vanuit het Humanistisch Verbond is het woord aan de tegensprekers, dominee Paul Wansink van de Grote Kerk Dordrecht en pastoor Tjeerd Visser. Plaats van handelen: Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22 in Dordrecht. Aanvang: 20.00 uur. (Om de kosten te dekken wordt er een collecte gehouden.) zie ook www.grotekerk-dordrecht.nl/debat-in-de-stad/
  • Op dinsdag 24 oktober bent u welkom op een nieuwe avond geloofsverdieping. Het programma voor deze avond moest wegens een blessure worden aangepast en nu zal dr. Math Osseforth spreken over het thema Vriendschap bij kerkvader Augustinus. Math Osseforth heeft klassieke talen gestudeerd, is een begenadigd verteller en is aan de VU in Amsterdam gepromoveerd op genoemd onderwerp. Plaats van handeling: Titus Brandsma Gedachteniskapel (naast De Verrezen Christuskerk; Nolensweg 10, Dordrecht). Aanvang: 20.00 uur.
  • De ontmoeting tussen oudere of alleenstaande parochianen met jongeren uit ons bisdom GAAT NIET DOOR.
    Deze ontmoeting zou plaatsvinden op zondagmiddag 29 oktober in de Antoniuskerk. Jammer genoeg gaat deze niet door!
scroll back to top