Mededelingen 17 en 18 juni 2017

  • Op vrijdag 23 juni vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus. U bent welkom in de kerk van De Verrezen Christus (Nolensweg 8, Dordrecht) en de eucharistieviering begint om 9.30 uur.

  • Op zaterdag 24 juni vieren we de geboorte van de heilige Johannes de Doper. U bent welkom in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht), in de eucharistieviering van 9.30 uur.

  • Op zondag 25 juni organiseert de Broederschap van het Heylighe Hout van Dordt de jaarlijkse processie door de Dordtse binnenstad. De processie start om 14.45 uur met een korte gebedsdienst in de Grote Kerk van Dordrecht, de kerk waar in de middeleeuwen de splinter van het Kruis van Golgotha werd bewaard. De processie eindigt om 16.15 uur met een vesperdienst in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht). In onze parochiekerk heeft het Heilig Hout tegenwoordig haar thuis. U bent van harte uitgenodigd mee te lopen.

scroll back to top