Nieuws

Mededelingen 13 mei 2018

 • OPGAVE VOOR DE EERSTE H.COMMUNIE: Al in september 2018 start de voorbereiding op de Eerste H.Communie die in de Paastijd van 2019 zal plaatsvinden. De voorbereiding is bestemd voor kinderen die in september 2018 in de groepen 4 t/m 7 van de basisschool zitten. In september is ook de  parochiebrede informatieavond voor ouders. Over de locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen wordt u nog nader geïnformeerd. Aanmelden kan nu al, en graag ontvangen we alle aanmeldingen vóór september 2018. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website: www.katholiekdrechtsteden.nl.
 • Volgende week zondag (Pinksteren, 20 mei) is er een extra collecte voor de missionarissen. Missionarissen geven zo veel en vragen zo weinig. Soms kunnen zij echter wel wat steun gebruiken. Niet alleen de honderden missionarissen en missionair werkers, maar ook de mensen met en voor wie zij werken. Deze extra collecte is van harte aanbevolen!
 • In de serie avonden Geloofsverdieping komt op dinsdag 22 mei om 20.00 uur dr. Ad van der Helm spreken over kerk-zijn anno nu. Samen met Petra Sassen schreef hij het boek 'God is verhuisd', een inspiratiebron voor parochies die zoeken naar vernieuwing. U bent welkom in de Titus Brandsma Gedachteniskapel (Nolensweg 10, Dordrecht) - zie ook SoloDios blz. 7.
scroll back to top

Nationaal Holocaust Museum

Bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2018 brengt Mgr. drs. H.W. Woorts het initiatief onder de aandacht van parochies om te komen tot een Nationaal Holocaust Museum. Mgr. Woorts is hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor Kerk en Jodendom. Het is de bedoeling dat er vanaf 2019 daadwerkelijk met de verbouwing tot een permanent Nationaal Holocaust Museum begonnen kan worden. Daartoe is een Raad van Ambassadeurs gevormd en namens de Bisschoppenconferentie heeft Mgr. Woorts zitting in deze Raad. Door de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum te steunen wil de R.-K. Kerk in Nederland eraan bijdragen dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft.

U kunt de volledige brief lezen op de website van het aartsbisdom: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2018/04/Brief-inzake-Nationaal-Holocaust-Museum.pdf

scroll back to top

Debat in de Stad

20180524 debatindestanposterOp donderdag 24 mei aanstaande, om 20.00 uur is er in de Grote Kerk van Dordrecht een vervolg op het debat over religie en maatschappij. Die avond wordt dieper ingegaan op het thema ‘voltooid leven’, een gevoelig onderwerp dat ons allen raakt. Samen met deskundigen uit de gezondheidszorg (ook uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis) gaan we in gesprek. Debatleider is Hans Berrevoets.

scroll back to top

Moderne monstrans “De Kus” dingt mee naar publieksprijs

Traditiegetrouw staat op 2e Pinksterdag heel Schoonhoven in het teken van het goud- en zilversmeden.
‘De Zilverstad’ staat dan vol met kraampjes waar demonstraties gegeven worden en waar allerlei sieraden, objecten en halfedelstenen te koop worden aangeboden.

scroll back to top

Lees meer...

Eucharistie (Communie)

Bekijk hier het vieringenoverzicht voor de reguliere eucharistievieringen binnen KatholiekDrechtsteden.

De Eerste Heilige Communie in 2019

Let op: de voorbereiding op de Eerste Communie in 2019 is bestemd voor kinderen die in september 2018 in groep 4 t/m groep 7 van de basisschool zitten. 

Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject, waarbij ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie. U dient dan uw kind via de website bij de vormselwerkgroep op te geven, met de melding dat het ook de 1ste communie nog moet doen.

Algemeen

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar.

Die stap zet een kind niet alléén, maar is een uiting van de ouders die het belangrijk vinden dat binnen het gezin aandacht is voor geloofsopvoeding. Ouders die hun kinderen willen laten groeien in geloof en daarom ook met het gezin betrokken willen zijn bij de kerkgemeenschap.

Om hieraan meer uitdrukking te geven, is de opzet van het eerste-communie-traject dan ook veranderd. We starten niet pas in januari, maar volgen het liturgisch jaar waarbij het hele gezin betrokken wordt. 

Dat betekent dat we al in september beginnen met een informatieavond en dat de voorbereiding daarna start. 

Over de locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen wordt u nog nader geïnformeerd.

Informatieavond 

Er is één informatieavond op dinsdag 25 september 2018 voor de ouders/verzorgers uit de gehele parochie van alle communicanten die al aangemeld zijn, maar ook voor de ouders die daar nog over denken en nog geen besluit hebben genomen.

U dient aanwezig te zijn op de informatieavond om aan het eerste-heilige-communietraject te kunnen deelnemen.

Op deze avond wordt verteld over het catechetisch traject voor de ouders, over het meedoen met parochie brede activiteiten, de gezinsdagen, het project voor de kinderen met belangrijke liturgische momenten, over het vervolg na de eerste communie en wat er van u wordt verwacht.

Gelieve deze avond geen kinderen mee te brengen.

Aan het eind van deze avond kunt u uw kind(eren) nog opgeven voor de voorbereiding.

Hierna volgen zowel ouders als kinderen het hele traject.  

De voorbereiding

Naast de verdiepingsavonden voor de ouders, deelname aan gezinsdagen en gezinsvieringen, werken we vanaf januari met de communicanten wekelijks vanuit een project: Bijbelverhalen, samen in gesprek gaan, bidden, knutselen en het zingen van bijbehorende liedjes maken daar deel van uit.

Thuis maken de kinderen samen met u de opdrachtjes uit hun project.
Ook de daaruit voortvloeiende activiteiten voor ouders en kinderen, zoals een speurtocht door de kerk en het maken van een palmpaasstok, horen er bij.
Zo groeien ze gedurende het jaar samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.
Het gehele traject start in september en sluiten we af met een slotviering in juni.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk, liefst vóór september 2018,  maar uiterlijk op de informatieavond in september.

U kunt uw zoon of dochter hier online aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2019.
Graag zien we uw aanmelding zo spoedig mogelijk tegemoet.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat:
telefoon (078) 613 63 90 op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur.

Dopen

Als uw kind wel gedoopt is, maar niet in deze parochie, vragen wij een kopie van de doopakte uit de kerk vanwaar uw kind is gedoopt. U kunt dit afgeven bij de eerste kinderbijeenkomst.

Als uw kind nog niet gedoopt is, geeft u dat aan op het aanmeldingsformulier en kunt u zich opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (ook via de website onder ‘sacramenten’).

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij t.z.t. een bijdrage van € 25,- per kind.

(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).

Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.

Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Contact 

Voor vragen kunt u terecht bij een lid van de pastoraatgroep:
mevr. Leny Hamers     tel.: 078 - 618 80 34,   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mevr. Els Verberkmoes  tel.: 078 - 615 04 17,   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

scroll back to top

vacature Aandachtscentrum

Vacature Coördinator

Onze coördinator vertrekt met ingang van 1 juli a.s. Daarom zoeken wij op korte termijn een geschikte opvolger die de dagelijkse zaken in het Aandachtscentrum coördineert. Heeft u hart voor onze bezoekers en kunt u vrijwilligers begeleiden, aansturen en enthousiasmeren? Misschien bent u dan de persoon die we zoeken.

Diakonaal Aandachtscentrum

Het Diakonaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip, troost of een goed gesprek. Het centrum is zes middagen per week en op zaterdagochtend open. Gemiddeld ontvangen we 50 bezoekers per dag. In het Aandachtscentrum werken ruim veertig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Met hulp van een stafteam leidt de coördinator alle activiteiten in goede banen.

Functie-inhoud

Als coördinator bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Aandachtscentrum en legt u verantwoording af aan het dagelijks bestuur. U zorgt voor een gastvrije en open sfeer in het Aandachtscentrum, zodat de bezoekers zich thuis voelen en aandacht krijgen. U werft en begeleidt nieuwe vrijwilligers, zorgt voor een evenwichtige werkverdeling tussen de medewerkers en organiseert studieavonden en trainingen. Ook geeft u leiding aan het stafteam, de interieurverzorgster, het onderhoudsteam, het keukenteam en andere commissies. U onderhoudt contacten met de buurtbewoners en zorgt voor handhaving van de huisregels in en rond het Aandachtscentrum. Verder draagt u (mede) zorg voor een gezonde financiële huishouding en maakt u – samen met het bestuur en het stafteam – een jaarplan. U coördineert de uitvoering van dit plan en werkt actief mee aan het realiseren ervan.

Wij zoeken een coördinator die:

 • een relevante HBO-opleiding met succes heeft afgerond (SPH, MWD, Agogisch Werk of vergelijkbaar);
 • beschikt over inlevingsvermogen, overwicht, overtuigingskracht en humor;
 • kan motiveren en kan werken in teamverband;
 • hart heeft voor onze bezoekers en goed met hen om kan gaan;
 • ervaring heeft met het begeleiden, aansturen en enthousiasmeren van vrijwilligers;
 • in staat is zelfstandig contacten te onderhouden met externe partners en lokale overheidsinstellingen;
 • een christelijke levensovertuiging heeft;
 • de doelstellingen van het Aandachtscentrum onderschrijft;
 • bij voorkeur woonachtig in de Drechtsteden.

De coördinator werkt samen met het bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het Aandachtscentrum. Het bestuur overlegt daarover regelmatig met de coördinator en het stafteam en met de stichtingsraad. In deze raad zijn de participerende kerken uit Dordrecht en omgeving vertegenwoordigd. Zij hebben zich structureel verbonden aan het Aandachtscentrum. Die betrokkenheid blijkt onder andere door een financiële bijdrage, het werven van nieuwe medewerkers en het adviseren en ondersteunen van het bestuur.

Wij bieden

 • een 20-urige werkweek, uren zijn flexibel inzetbaar;
 • arbeidsvoorwaarden afhankelijk van leeftijd en ervaring;
 • in eerste instantie een dienstverband van een jaar met de intentie tot verlenging.

Meer weten?

Meer informatie over het Aandachtscentrum vindt u op onze website
www.aandachtscentrumdordrecht.nl. Vragen over de functie kunt u stellen aan de heer Ton van de Minkelis, voorzitter bestuur, telefoon 06 – 51 99 18 05,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Solliciteren

Uw gemotiveerde reactie met CV kunt u tot 25 mei 2018 mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

scroll back to top

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, gaan wij weer dauwtrappen in onze parochie! We vertrekken om 7.30 uur bij de Antoniuskerk te Dordrecht voor een wandeling van ongeveer 5 km. Halverwege maken we een korte stop voor een bezinningsmoment. We komen ook weer terug bij de Antoniuskerk, zodat we op tijd zijn voor de eucharistieviering van 9.30 uur. Doet u ook mee? Aanmelden is niet nodig. Als u mee doet, wees dan op tijd, want we vertrekken stipt om 7.30 uur. Voor de “die-hards” is er een extra ronde dauwtrappen en die begint om 6.30 uur, eveneens bij de Antoniuskerk. Deze groep komt op tijd terug bij de Antoniuskerk, zodat de groep van 7.30 uur kan aansluiten.

scroll back to top

Mededelingen 6 mei 2018

 • Op Hemelvaartsdag 10 mei is er in de parochie één Eucharistieviering. U bent om 09.30 uur welkom in de Antoniuskerk, Burg. de Raadtsingel 45 te Dordrecht.

 • Voorafgaand aan de viering is iedereen uitgenodigd op Hemelvaartsdag, 10 mei mee te wandelen met het dauwtrappen. We vertrekken om 07.30 uur vanaf de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht) voor een tocht van 5 km. Halverwege is er een gebedsmoment. Na afloop is er koffie en thee in het parochiehuis - zie ook SoloDios blz. 7.

 • OPGAVE VOOR DE EERSTE H.COMMUNIE: Al in september 2018 start de voorbereiding op de Eerste H.Communie die in het voorjaar van 2019 zal plaatsvinden. De voorbereiding is bestemd voor kinderen die in september 2018 in de groepen 4 t/m 7 van de basisschool zitten. In september is ook de  parochiebrede informatieavond voor ouders. Over de locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen wordt u nog nader geïnformeerd. Aanmelden kan nu al, en graag ontvangen we alle aanmeldingen vóór september 2018. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website: www.katholiekdrechtsteden.nl.

scroll back to top

"Napalm-meisje" in Alblasserdam

NapalmNapalmmeisje Kim Phuc te gast in Alblasserdam

Napalmmeisje Kim Phuc (het naakte meisje op de beroemde foto uit 1973) is op vrijdag 18 mei te gast in Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam. Het gezicht van de Vietnamoorlog komt voor het eerst naar Nederland ter gelegenheid van haar boek dat op 15 mei verschijnt. Initiatiefnemer boekhandel De Schuilplaats en de Bibliotheek AanZet te Alblasserdam werken samen om Phuc te ontvangen.

 

Kim Phuc vertelt deze avond het aangrijpende verhaal van haar jeugd, het heftige moment van de foto en haar lange weg naar genezing en vrede. Het is een schrijnend verhaal over de oorlog in Vietnam en hoe een jong leven in een handomdraai verwoest kan worden. Maar ook is het een hoopgevend boek over de veerkracht die Kim vond in de liefde en genade van God. “Ik wil vertellen dat Hij al naar me op zoek was toen ik zelf nog dacht dat ik een onbeduidend en liefdeloos leven zou leiden.”

 

Kim Phuc in Alblasserdam
Op 18 mei, vanaf 19.30 uur, zal Kim Phuc haar verhaal vertellen en zal ze worden geïnterviewd door dominee Hans van Walsum. Er is een tolk aanwezig. Ook is er ruimte voor vragen vanuit het publiek, voor ontmoeting en voor signeren van het boek dat op deze avond verkrijgbaar zal zijn.

 

Praktische informatie

Wat: Ontmoeting met Napalmmeisje Kim Phuc

Wanneer: Vrijdag 18 mei 2018, aanvang 19.30 uur.

Waar: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, Alblasserdam

Toegang: gratis, reserveren verplicht: www.schuilplaatsboeken.nl/napalmmeisje

scroll back to top

Auto was actie M25

Net als voorgaande jaren wordt dit jaar wederom de M25 auto was actie georganiseerd.
Het kerkplein van de Antoniuskerk aan de Burgemeester de Raadtsingel 45 te Dordrecht wordt op zaterdag 5 mei 2018 omgetoverd tot een heuse wasstraat en diverse M25 tieners staan klaar om uw auto weer te laten glanzen.

Tussen 09:00 en 15:00 uur kunt u bij ze terecht.


flyer autowasaktie 2018Buiten het wassen van auto’s kunt u er ook voor kiezen om uw auto van binnen te laten stofzuigen. 
En of dat niet genoeg is kunt u dit jaar ook uw fiets of scootmobiel laten schoon maken.
Dat alles tegen scherpe prijzen!

In de hal van de kerk kunt u tijdens het wachten op uw schone bolide genieten van een gratis kopje koffie of thee en in de M25 shop kunt u diverse geloofsartikelen kopen waaronder een gezegende christoffel.

Als uw vervoersmiddel schoon is heeft u tevens de mogelijkheid om deze op locatie, ja het is echt waar, te laten zegenen voor een behouden reis.

De opbrengst van de auto was actie gaat dit jaar weer naar een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor “De Liedjesfabriek”, het muzikale medicijn.
De Liedjesfabriek is een organisatie die zich in zet om zieke kinderen een opkikker te geven.
Dit doen zij door met een mobiele studio de zieke kinderen op te zoeken, zelfs tot aan hun bed. 

Samen met deze kinderen wordt een lied geschreven en deze wordt dan opgenomen. Er wordt daarna nog een videoclip gemaakt en op deze manier staan kinderen, die het toch al moeilijk hebben vanwege hun ziekbed, op een positieve manier in het middelpunt. Zij krijgen op deze manier een podium om hun verhaal te vertellen. De Liedjesfabriek zorgt voor een paar uur plezierige afleiding en een tastbare herinnering waar ze apetrots op zijn: hun eigen lied en videoclip!

LiedjesfabriekOp dit moment is De Liedjesfabriek actief in zeven kinderziekenhuizen en in Villa Pardoes (een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen). Toch kan de instelling onze financiele ondersteuning goed gebruiken om nog veel meer kinderen blij te maken met muziek. Want muziek is in veel gevallen het beste medicijn!

 

scroll back to top
feed-image RSS feed