Nieuws

Mededelingen 2-8-9-15-16 juli 2017

 • Na de zomer - meteen begin september - starten de voorbereidingen op het vormsel. Dit jaar zijn de kinderen uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs welkom om daaraan mee te doen. De vormselvoorbereiding heeft een nieuwe opzet gekregen, zodat de vormelingen gedurende het pastorale jaar ook kennis zullen maken met de verschillende tienergroepen van onze parochie. Na een jaar van voorbereiding ontvangen de kinderen het vormsel begin juni 2018. Meer informatie is te vinden op de website www.katholiekdrechtsteden.nl/sacramenten/vormsel, in ons parochiemagazin Solo Dios (blz. 4 en 21) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bij dit e-mailadres kun je je ook aanmelden.

scroll back to top

Bisdombedevaart Rome

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Vicaris-generaal Tjeerd Visser coördineert de bedevaart. Tussenbeide interviewde hem. Dit interview wordt beschikbaar gesteld voor de parochiebladen. Parochies kunnen ook gebruik maken van een PowerPoint presentatie over de bedevaart en de video’s die zijn gemaakt. Zie www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart  

Interview: vicaris-generaal Tjeerd Visser

Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart?

Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse routine. Je stapt daar even uit om je te laven aan plekken die belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven doe je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel bent van de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. En het kan ook uitdagen: hoe zijn we kerk in Nederland en hoe goed kennen we elkaar?

scroll back to top

Lees meer...

Mededelingen 25 juni 2017

 • Zondagmiddag 25 juni vindt voor de vijfde keer in successie de Heilig Hout-processie plaats. Deze gaat terug op een wonderlijke gebeurtenis in de Middeleeuwen: bij een grote brand wordt de Grote Kerk van Dordrecht volledig verwoest, maar het stukje hout van het Kruis van Jezus verbrandt niet. Dordrecht wordt dan bedevaartplaats. Na meer dan 400 jaar afwezigheid wordt de processie in 2013 hersteld, en lopen we op de laatste zondag van de maand juni met het relikwie door de Dordtse binnenstad. U bent zondagmiddag 25 juni om kwart voor drie welkom in de Grote Kerk van Dordrecht. Achterin ònze kerk vindt u een folder met alle informatie.

 • Op donderdag 29 juni vieren we in onze kerk te Papendrecht (Seringenstraat 31) het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. De eucharistieviering begint om 19.00 uur en u bent allen van harte uitgenodigd.

 • Op zondag 2 juli sluiten we het pastorale jaar af met een gezamenlijke slotviering in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht - vlakbij het station). Die zondag zijn er geen parochievieringen in de andere kerken. Het pastoraal team gaat voor in de eucharistieviering die begint om 10.30 uur (let op: afwijkende tijd!).

 • Op zondag 2 juli wordt er een extra collecte gehouden ter versterking van de financiële positie van onze parochie.

scroll back to top

Eric Koevoets speelt Bachs Grote Orgelmis

2017 06 27 Poster concertEricKoevoetsOp dinsdagavond 27 juni speelt Eric Koevoets één van Johann Sebastian Bachs beroemdste werken voor orgel: De Grote Orgelmis. Het is een meesterwerk uit Bachs latere jaren, vergelijkbaar met zijn Hohe Messe en Goldberg-variaties. Al zijn inzichten, technieken en vaardigheden bundelen zich in dit indrukwekkende werk. Een bekend en vaak gespeeld deel daarvan is het Praeludium et Fuga in Es-dur.

Het concert vindt plaats in de Sint Antoniuskerk, Burg. de Raadtsingel 45 (schuin t.o. C.S.) te Dordrecht en begint om 20:00 uur. De deuren openen om 19:30 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop.

scroll back to top

Mededelingen 17 en 18 juni 2017

 • Op vrijdag 23 juni vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus. U bent welkom in de kerk van De Verrezen Christus (Nolensweg 8, Dordrecht) en de eucharistieviering begint om 9.30 uur.

 • Op zaterdag 24 juni vieren we de geboorte van de heilige Johannes de Doper. U bent welkom in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht), in de eucharistieviering van 9.30 uur.

 • Op zondag 25 juni organiseert de Broederschap van het Heylighe Hout van Dordt de jaarlijkse processie door de Dordtse binnenstad. De processie start om 14.45 uur met een korte gebedsdienst in de Grote Kerk van Dordrecht, de kerk waar in de middeleeuwen de splinter van het Kruis van Golgotha werd bewaard. De processie eindigt om 16.15 uur met een vesperdienst in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht). In onze parochiekerk heeft het Heilig Hout tegenwoordig haar thuis. U bent van harte uitgenodigd mee te lopen.

scroll back to top

Een- en Driedaagse Bedevaart naar Kevelaer van 10 tot en met 12 augustus 2017

Voor de 123ste keer sinds de oprichting in 1894 wordt de jaarlijkse zomerbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd door de Haagse Bedevaarten.

Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele mogelijkheden voor contact met medegeloofsgenoten en ontspanning.

De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele liturgische plechtigheden (zie programma).

De geestelijke leiding heeft onze moderator pastoor J.H. Smith uit Leiden.

 

Er zijn diverse opstapplaatsen.

 

De deelnamekosten per persoon zijn voor de driedaagse bedevaart:

- 2-persoonskamer met douche/WC     € 230,00

- 2-persoonskamer basis                       € 210,00

- 2-pers.kamer D/WC/eigen vervoer     € 200,00

- toeslag 1-persoonskamer                    €   30,00 

 

Deelnamekosten per persoon voor de eendaagse bedevaart:

Volwassene:

- zonder warme middagmaaltijd          € 52,00

- met warme middagmaaltijd               € 66,00

Kind tot 14 jaar:

- zonder warme middagmaaltijd          € 26,00

- met warme middagmaaltijd               € 33,00

 

Folders met inschrijfformulieren vind u in de achter in de kerk.

 

Wij hopen u te zien in Kevelaer.

Voor meer informatie en uw vragen: kijk op onze website www.bedevaart.nl of 

bel 010-4149577 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

 

Vriendelijke groeten

Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten

Logo Haagse Bedevaarden

scroll back to top

KKD - 2017-07-19 - Elia-viering-Karmelfeest - Een uitnodiging

KKD-2017-07-19 Elia-viering karmelfeest-Uitnodiging

scroll back to top

Mededelingen 10 en 11 juni 2017

 • Op zondag 25 juni organiseert de Broederschap van het Heylighe Hout van Dordt de jaarlijkse processie door de Dordtse binnenstad. De processie start om 14.45 uur met een korte gebedsdienst in de Grote Kerk van Dordrecht, de kerk waar in de middeleeuwen de splinter van het Kruis van Golgotha werd bewaard. De processie eindigt om 16.15 uur met een vesperdienst in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht). In onze parochiekerk heeft het Heilig Hout tegenwoordig haar thuis. U bent van harte uitgenodigd mee te lopen.
 • Aanstaande dinsdag 13 juni - de sterfdag van H.Antonius van Padua - wordt in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht) de Antoniusdag gehouden. Op deze dag komen vanuit het gehele land vele Antoniusvrienden, die geabonneerd zijn op het tijdschrift “Onze Vriend St.Antonius”, naar Dordrecht. Ook u bent welkom: om 11.00 uur is de Hoogmis, om 14.00 uur het Lof.
scroll back to top

Video over het vormsel: Waarom zou dat iets voor jou zijn?

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 3, 4-6 en 13-16

4Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. 5Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit 6en zij lieten zich door hem dopen, terwijl zij hun zonden beleden.
...

Jezus door Johannes gedoopt

13In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. 14Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” 15Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet hij Hem toe. 16Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen;

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/3

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 26, 26-29

Instelling van de eucharistie

26Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.” 27Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: “Drinkt allen hieruit. 28Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29Maar Ik zeg u: van nu af zal Ik niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik met u, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.”

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/26

Evangelie volgens Johannes Hoofdstuk 20, 19-23

Jezus verschijnt aan de apostelen

19In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 20“Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 21Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” 22Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest. 23Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/johannes/20

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 25, 14-29

Het gebruik van de talenten

14Het is er mee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. 15Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. 16Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. 17Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij. 18Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. 19Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. 20Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. 21Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. 22Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. 23Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. 24Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 25Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. 26Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? 27Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. 28Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. 29Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/25

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 25, 31-46

Het laatste oordeel

31Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 32Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 33De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. 34Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. 35Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, 36Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? 39En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? 40De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. 41En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. 42Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. 44Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? 45Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan.

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/25

scroll back to top

Mededelingen 3 en 4 juni 2017

Zondagavond 4 juni, bent u welkom in de gebedswake die de zusters van Maria Morgenster uit Dordrecht organiseren ter gelegenheid van Pinksteren. U bent welkom tussen 19.00 en 20.30 uur. Kom gerust langs voor een kwartier, een half uur of langer - alleen, met vrienden of met uw familie. Het is een tijd van aanbidding voor het Heilig Sacrament en er is biechtgelegenheid. De tijd van gebed wordt door de zusters begeleid met teksten en liederen om u te helpen tot een persoonlijke en stille ontmoeting met Jezus te komen.  Om even in gesprek te gaan met Jezus, om kracht te putten bij de Heer en om de Heilige Geest op een bijzondere manier te ontvangen als de bron van uw hele leven en heel uw handelen. We zien u vanavond graag, in de H.Hartkerk te Zwijndrecht (Burg. de Bruïnelaan 78).

scroll back to top
feed-image RSS feed