Gregoriaanse Vespers van de Eerste Adventszondag

Op zondag 27 november om 16.30 u. bidt en zingt de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o. o.l.v. Elly Stuurman de gregoriaanse Vespers van de Eerste Adventszondag in de Antoniuskerk. Zoals gewoonlijk worden boekjes met de Latijnse en Nederlandse tekst aan de bezoekers beschikbaar gesteld. Een toelichting op deze vespers en informatie over de Interkerkelijke Schola Cantorum is te lezen op de website:  www.gregoriaansdordt.com. Allen van harte welkom!

scroll back to top