MENU

Ritmisch koor

Het Ritmisch koor zingt elke eerste zondag van de maand in de H. Hartkerk in Zwijndrecht. Hiernaast zingt het koor twee tot drie maal per jaar op vrijdagmiddag in Swinhove en eenmaal per jaar op zondag in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Dordwijk.

Het koor is opgericht in september 1985. We zijn begonnen met 17 koorleden maar dit aantal breidde zich zeer spoedig uit tot gemiddeld ruim 35 enthousiaste leden.

Iedere woensdagavond repeteren wij onder muzikale begeleiding van onze pianist Fred de Groot. De repetities zijn van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur in de grote zaal van de H. Hartkerk. De repetities zijn altijd erg gezellig en na afloop wordt altijd samen koffie en thee gedronken. Ons repertoire bestaat uit zowel traditionele als moderne kerkmuziek. Wij vinden het leuk om het repertoire regelmatig uit te breiden c.q. te vervangen. Wij zingen twee- en vierstemmige liederen. Omdat het koor al aardig op leeftijd is, zijn jongeren van harte welkom om de continuïteit van het koor te waarborgen.

Contact

Voorzitter: H. Verschuren

✉ verschuh@xs4all.nl

☏ 0653195881