Fatimakoor bestaat 50 jaar en neemt afscheid van de parochie

Foto's van de sluitingsviering vindt u onder dit bericht.

Geschiedenis

th DSC04841Het Fatimakoor is in 1966 opgericht toen de nieuwe kerk aan de Parallelweg werd geopend. Het koor werd als dameskoor opgericht door Zr. Jeanne d”Arc (Zr. Miep van der Zant). Na 3 jaar ging het koor verder als gemengd koor omdat de heren (die in de voormalige kerk aan de Waalsmondelaan alleen zongen) zich bij de dames voegden. Er was nog geen naam, en daarom werd de toepasselijke naam “Fatimakoor” gekozen. Dhr. Piet Dam was destijds de organist. Na Zr. Van der Zant heeft het koor nog de volgende dirigenten gehad: Dhr. Rozenbroek, Dhr. Duister, Dhr. Scheepens, Dhr. Van Hove, Dhr. Mientjes en als laatste en huidige dirigent/organist/pianist Dhr. Marcel van Gameren. Na Dhr., Dam, heeft het koor div. organisten gehad waarvan Bertie Scheepens, Gerard Overschie en Wendeline Wilmink de bekendste zijn.

Het koor zingt voornamelijk om de vieringen in de kerk op te luisteren Maar er werd ook in ziekenhuizen en in andere kerken gezongen. Ook heeft het koor de interkerkelijke kerstvieringen in Wipmolen/ Landvast opgeluisterd evenals de Oecumenische Oud en Nieuw-viering in de Ger. Havenkerk. Als er gezamenlijke vieringen zijn met de parochies uit Papendrecht en Sliedrecht dan vormen zij samen met resp. Cantate Domino en koor Kordaat één koor met de naam Regiokoor.

Het Fatimakoor zingt behalve traditionele (meerstemmige) Nederlands, Latijnse gezangen ook Engelse, Duitse, Franse en Spaanse liederen.
In de hoogtijdagen van het rijke Roomse leven bestond het koor uit plm. 30 leden. Thans zijn dat er nog 12. Dit doet aan de bezieling en enthousiasme niets af! Iedereen komt graag naar de repetities waar er behalve fanatiek gezongen ook lief en leed met elkaar wordt gedeeld.

50-jarig jubileum

th DSC04738Omdat het koor op 21 november 50 jaar zal bestaan is er vooraf al een feestje gevierd met de leden om de jubilarissen te huldigen. Ons lid Gerda en Boef is van begin lid en zij heeft uit handen van voorzitter Netty Haverkamp de Gregoriaanse Medaille (kerk gezangen) ontvangen en daarbij voor het 50 jaar lidmaatschap een Gouden Gregorius hanger voor aan een ketting. Deze werd uitgereikt bij een diner als afsluiting van een gezellige en leuke, dag uit met koorleden en hun partners. Ook was Zr. Miep van der Zant van de partij.

Verder hebben we bij dit jubileum de koorleden allemaal gehuldigd:
Toos van Wijk (47). Tini Dunning (40). Chris Bekker (40). Wim Schaap (39). Lenie van Donk ( 35). Pau van Zundert (25). Alie Roodbol ( 25). Netty Haverkamp (25). Adri Prins (24). Emmy de Goeij (12). Coby Kroeze (9). Marie-José (3) en Marcel van Gameren de organist (14).

Op zondag 13 november 2016 heeft het Fatimakoor een feestelijke bijdrage geleverd  i.v.m. Het 50 jarig bestaan van het koor. In verband met de sluiting van de Fatima kerk houdt het koor op 20 november op te bestaan.

Jubiuleumviering

De zondag 13 november is heel mooi en goed verlopen er waren zeker 20 oud koorleden, diverse genodigde en natuurlijk onze eigen parochianen. We hebben allen mooi en goed gezongen we waren emotioneel maar toch sterk. De samenkomst na de Eucharistieviering was heel gezellig en druk bezocht. Zelfs met de lunch werd er een broodje rond gebracht. Dit was de allerlaatste viering die wij als Fatimakoor nog konden en mochten doen. Bij de foto's ziet u een koorlid alleen zitten ( rozeblouse)  Ook heeft het Fatimakoor Pastor Tessica Dam een oud antiek kristal gegeven waarin de afbeelding zit van een Monstrans. Pastor Tessica is de laatste 10 jaar eerste aanspreek bare geweest voor de Fatima kerk in Alblasserdam.  Daarom mocht ook zij bedankt worden voor alles. Ook heeft het bestuur en haar koorleden voorzitter Netty bedankt voor haar tomeloze inzet voor alles wat met koor en viering te maken heeft.  Ook organist Marcel heeft van het bestuur en dus van het koor een bedankje in ontvangst mogen nemen.

th DSC04775De viering van 13 november is opgenomen door Jeroen een zoon van een koorlid van ons. (foto)

Op zondag 20 november heeft het Fatimakoor samen met Kordaat uit Sliedrecht en Cantate Domino uit Papendrecht de Sluitingsviering muzikaal begeleid en na afloop werden de deuren dicht gedaan. Wij gaan kerken bij onze buren maar het thuis gevoel is er nog niet. Lieve mensen bedankt voor 50 jaar zang, sociale controle, een praatje, hulp, een arm om je heen, een gebed. We moeten verder, het gemis is groot.

Tekst: Netty Haverkamp

scroll back to top