MENU

Het Emmanuelkoor

Al ver voordat op 28 juni 2015 de Emmanuelkerk aan de eredienst onttrokken is, werd duidelijk dat het 30 koppige Emmanuelkoor niks voelde voor een versnippering over de verschillende kerklocaties, maar dat de intentie was om als koor bij elkaar te blijven. Er werd gekozen om als Emmanuelkoor de liturgie te gaan ondersteunen in de Verrezen Christuskerk. Het verzoek aan de pastores, de pastoraatsgroep en de locatieraad om de vaste tweede zondag te mogen blijven zingen, werd gehonoreerd. Daardoor kon het koor behouden blijven, immers: de pianist Herman van Rooijen is door zijn contracten met andere koren voor het Emmanuelkoor alleen de tweede zondag beschikbaar. Besloten werd de naam Emmanuelkoor te handhaven. Het is ook helder voor de oud-Emmanuellers, dat "hun koor" elke tweede zondag zingt in de Verrezen Christus. De eerste keer was dat in een Woord-en Communieviering op 13 september. Veel parochianen, waaronder een groot aantal oud-Emmanuellers, wisten de weg naar de Verrezen Christuskerk te vinden. Het moet gezegd worden: de akoestiek is stukken beter dan die van het kerkje aan de Oudendijk. Het is prettig zingen en de fluitpartijen komen beter tot zijn recht. Natuurlijk is het even wennen, maar er is alle vertrouwen. Het warme welkom op 28 juni geeft daar reden toe. En bij de ontmoeting tijdens het koffiedrinken na de viering van 13 september in de parochiezaal, was de integratie al merkbaar.

Repetities

Het koor staat o.l.v. dirigente Myriame van Genuchten.

Het koor repeteert elke donderdag, van 20 tot 22.00 uur, met een koffiepauze van een kwartier om 21.00 uur in de kerk van de Verrezen Christus. Herman van Rooijen is de vaste begeleider op de piano. Bij kerkelijke hoogtijdagen zijn er nog eens zo'n 10 tot 15 gastleden. Zij zingen al jaren mee, maar willen of kunnen zich niet binden aan de wekelijkse koorrepetities, maar geven door hun ad-hoc deelname bij speciale gelegenheden toch blijk van hun betrokkenheid. Daar zijn we blij mee. Daar zijn we dankbaar voor. Met elkaar proberen we de liturgie zo goed mogelijk te ondersteunen met liederen en psalmen.

Ziekenhuis

Een paar keer per jaar zingt het Emmanuelkoor bij de vieringen in het Albert Schweitzerziekenhuis.

Repertoire

Het Emmanuelkoor zingt voornamelijk nederlandstalige liturgische liederen. Waar mogelijk, wordt de aangegeven instrumentale bezetting benut. Ook bekende psalmen hebben hun eigen plekje in het repertoire. Het Emmanuelkoor volgt de ontwikkeling van moderne liturgische muziek door deel te nemen aan speciale lieddagen.

Liturgie

Het Emmanuelkoor kent een eigen liturgische werkgroep, bestaande uit drie koorleden en de dirigente. Elke viering wordt zorgvuldig voorbereid, in overleg met elkaar en - bij hoogfeesten of speciale vieringen- met de dienstdoend pastor of lekenvoorganger. Er wordt een eigen liturgieboekje gemaakt voor elke viering, waarin zoveel mogelijk de bladmuziek voor de kerkgangers wordt afgedrukt, zodat iedereen kan meezingen tijdens de viering.

Contributie

Elk koorlid betaalt 3 euro contributie per maand. Van dat geld wordt een jaarlijks gezellig Ceciliafeest gehouden in de novembermaand. Van dat geld worden o.a. kleine uitgaven betaald als attenties b.g.v. een jubileum, een zieke of een rouwkrans in geval van overlijden.

Elke eerste repetitiemaandag van het nieuwe jaar is er een nieuwjaarsbijeenkomst . Van 20-21 uur wordt er vergaderd. Dan wordt ook financieel verantwoording afgelegd door de penningmeester en wordt het koorbestuur gekozen of herkozen. Daarna is er een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje voor alle koorleden en hun partners.

Welkom

Is uw enthousiasme of uw nieuwsgierigheid gewekt? Kom kennismaken met het koor, kom meezingen als lid of als gastlid met Kerst of Pasen. Een telefoontje naar een van onderstaande mensen is genoeg.

Contact

Dirigente: Myriame van Genuchten, ☏ 6513001

Penningmeester: José Vink, ☏ 6161178

Bestuurslid: Fransje van Boxtel

Bestuurslid: Toos Bolder