Dameskoor van de Antoniuskerk

5nov2010 010Algemeen

Het Dameskoor van de R.K. Antoniuskerk bestaat sinds 1966 en telt 15 dames. Er zijn twee dames die in de afgelopen jaren hun 40-jarig koorjubileum hebben gevierd. Een daarvan is nog steeds lid van het koor. De dames zijn erg gemotiveerd om te zingen en doen dit dan ook vol enthousiasme tijdens de vieringen op zondagen en bij andere kerkelijke vieringen.

Repertoire

Het koor zingt vooral Gregoriaans, Latijnse kerkmuziek. Ook zingt zij Nederlandstalige missen en psalmen. Naast de liederen uit de GvL (= bundel Gezangen voor Liturgie) zingt zij ook kerkelijke liederen in het Duits, Frans en Engels. Speciale Maria-liederen behoren ook tot haar repertoire.De dames zingen in een aantal gevallen ook meerstemmig.

 

Activiteiten

hier vind u verslagen van activiteiten van het dameskoor

2011-09 dameskoor op groot dordrechts korenfestival
2011-08 dameskoor naar antwerpen

 

Wanneer zingt het Dameskoor?

Het koor zingt in de kerkdiensten op de 4e zondag van de maand (eventueel op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag) en op Kerstavond, alsmede op de 1ste vrijdag van de maand omdat er dan een seniorenviering is. Ook aan uitvaart- en huwelijksvieringen biedt zij muzikale ondersteuning. Daarnaast zingt zij bij bijzondere vieringen, zoals de Boeteviering met Pasen en/of Kerstmis, de Kruisweg op Goede Vrijdag, het feest van de H. Antonius op 13 juni, het jaarlijkse Lof bij de H. Hout-viering op de 1e zondag van juli, met Allerzielen en in de Kerstviering voor senioren.  

Repetities

Het koor repeteert elke woensdagmorgen van 09.45 tot 11.15 uur in de Antoniuskerk, waarna gezellig koffie wordt gedronken in de pastorie. Er wordt geen contributie betaald. Van de bijdragen die worden ontvangen van familie/nabestaanden voor uitvaart- en huwelijksmissen en bij andere gelegenheden (b.v. Korenfestival) wordt jaarlijks een gezellige etentje georganiseerd.

Zingen in andere lokaties

Het koor zingt op verzoek ook wel eens in andere lokaties waar Wendeline als organiste optreedt, zoals in de Grote Kerk tijdens een middagpauze-concert, bij een orgelconcert in de Augustijnenkerk en in het Albert Schweitzer ziekenhuis voor RK kerkdiensten. De dames hebben in 2009 en in 2010 deelgenomen aan het Grote Dordtse Korenfestival dat jaarlijks in september plaatsvindt.

 

Organist/dirigent

Bij de oprichting van het Dameskoor was Otto Deden dirigent/organist van het Dameskoor. Hij was toen ook dirigent/organist van de Schola Cantorum. In november 1990 volgde Eric Koevoets hem op. Sinds juni 2007 is Wendeline Wilmink dirigente/organiste. 
De huidige organiste/dirigente kreeg tijdens haar jeugd pianolessen. Zij studeerde orgel aan de conservatoria te Rotterdam bij Arie Keijzer en te Amsterdam bij Albert de Klerk. Wendeline is ook dirigente/organiste van het Rouw- en Trouwkoor in de Verrezen Christuskerk en vaste organiste van de Wilhelminakerk en de Maranathakerk in Dordrecht. Tot voor kort was zij repetitor van de Dordtse Cantorij. Zij heeft ook opgetreden met het Ensemble Bombarde dat op blaasinstrumenten uit de Renaissance speelde.

Zij wordt veel gevraagd voor middag- en middagpauzeconcerten in de Grote Kerk in Dordrecht. Ook aan Cantatediensten en scratchmusicals in de Wilhelminakerk verleent zij haar medewerking. Daarnaast begeleidt zij ook buiten Dordrecht veel rouw- en trouwdiensten.

 

Contact

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan of kom een repetitie bijwonen. U bent van harte welkom! Contactpersoon voor het Dameskoor is Els Lous (613 38 46)

scroll back to top