MENU

Voor de Eucharistievieringen in de parochie kunt u het vieringenoverzicht raadplegen.

De Eerste Heilige Communie

Let op: de voorbereiding op de Eerste Communie in 2019 is bestemd voor kinderen die in september 2018 in groep 4 t/m groep 7 van de basisschool zitten.

Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject, waarbij ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie. U dient dan uw kind via de website bij de vormselwerkgroep op te geven, met de melding dat het ook de 1ste communie nog moet doen.

Algemeen

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar.

Die stap zet een kind niet alléén, maar is een uiting van de ouders die het belangrijk vinden dat binnen het gezin aandacht is voor geloofsopvoeding. Ouders die hun kinderen willen laten groeien in geloof en daarom ook met het gezin betrokken willen zijn bij de kerkgemeenschap.

Om hieraan meer uitdrukking te geven, is de opzet van het eerste-communie-traject dan ook veranderd. We starten niet pas in januari, maar volgen het liturgisch jaar waarbij het hele gezin betrokken wordt.

Dat betekent dat we al in september beginnen met een informatieavond en dat de voorbereiding daarna start.

Over de locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen wordt u nog nader geïnformeerd.

Informatieavond

Er is één informatieavond op dinsdag 25 september 2018 voor de ouders/verzorgers uit de gehele parochie van alle communicanten die al aangemeld zijn, maar ook voor de ouders die daar nog over denken en nog geen besluit hebben genomen.

U dient aanwezig te zijn op de informatieavond om aan het eerste-heilige-communietraject te kunnen deelnemen.

Op deze avond wordt verteld over het catechetisch traject voor de ouders, over het meedoen met parochie brede activiteiten, de gezinsdagen, het project voor de kinderen met belangrijke liturgische momenten, over het vervolg na de eerste communie en wat er van u wordt verwacht.

Gelieve deze avond geen kinderen mee te brengen.

Aan het eind van deze avond kunt u uw kind(eren) nog opgeven voor de voorbereiding.

Hierna volgen zowel ouders als kinderen het hele traject.

De voorbereiding

Naast de verdiepingsavonden voor de ouders, deelname aan gezinsdagen en gezinsvieringen, werken we vanaf januari met de communicanten wekelijks vanuit een project: Bijbelverhalen, samen in gesprek gaan, bidden, knutselen en het zingen van bijbehorende liedjes maken daar deel van uit.

Thuis maken de kinderen samen met u de opdrachtjes uit hun project. Ook de daaruit voortvloeiende activiteiten voor ouders en kinderen, zoals een speurtocht door de kerk en het maken van een palmpaasstok, horen er bij. Zo groeien ze gedurende het jaar samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.

Het gehele traject start in september en sluiten we af met een slotviering in juni.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk, liefst vóór september 2018, maar uiterlijk op de informatieavond in september.

U kunt uw zoon of dochter hier online aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2019.

Graag zien we uw aanmelding zo spoedig mogelijk tegemoet.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat:

Parochiesecretariaat

Open op werkdagen van 09:00 tot 12:30 uur

Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht

☏ (078) 613 63 90

✉ secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl


Dopen

Als uw kind wel gedoopt is, maar niet in deze parochie, vragen wij een kopie van de doopakte uit de kerk vanwaar uw kind is gedoopt. U kunt dit afgeven bij de eerste kinderbijeenkomst.

Als uw kind nog niet gedoopt is, geeft u dat aan op het aanmeldingsformulier en kunt u zich opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (ook via de website onder ‘sacramenten’).

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij t.z.t. een bijdrage van € 25,- per kind. (Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).

Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.

Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij een lid van de pastoraatgroep:

Pastoraatgroep leren

mevr. Leny Hamers
☏ 078 - 618 80 34
✉ leny.hamers@katholiekdrechtsteden.nl

mevr. Els Verberkmoes
☏ 078 - 615 04 17
✉ ehc.alblasserwaard@katholiekdrechtsteden.nl