MENU

Geloofsleerlingen

De cursus geloofsleerlingen is bestemd voor hen die erover nadenken toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk en die daartoe de initiatiesacramenten willen ontvangen (doop en/of vormsel en eerste communie). Deze beslissing hoeft niet van tevoren gemaakt te worden, maar kan ook gaandeweg genomen worden of nog worden uitgesteld. Ook bent u welkom als u uw basiskennis over het katholieke geloof wilt opfrissen of bijspijkeren. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het centraal secretariaat.

Hieronder vindt u het rooster van de avonden en de onderwerpen die in deze cursus aan bod komen. Alle bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk.

 • 19 september: Introductieavond en kennismaking door Pastoor Tjeerd en diaken Franck
 • 26 september: De Bijbel: het Woord van God door Diaken Franck
 • 10 oktober: De Tien Geboden: leven volgens het Woord door Pastoor Tjeerd
 • 24 oktober: Jezus Christus: het Woord is vlees geworden door Diaken Franck
 • 7 november: Het gebed en het Onze Vader door Pastoor Tjeerd
 • 21 november: De initiatiesacramenten: doop, vormsel, eucharistie door Diaken Franck
 • 12 december: De overige sacramenten: biecht, zalving, huwelijk en wijding door Pastoor Tjeerd
 • 9 januari: De liturgische kalender door Pastoor Tjeerd
 • 23 januari: Zaligen en heiligen en hun verering door Diaken Franck
 • 6 februari: De wereldkerk: structuur en organisatie door Diaken Franck
 • 20 februari: Diaconie en pastoraat: geloof in uitvoering door Diaken Franck
 • 20 maart: De geloofsbelijdenis door Pastoor Tjeerd
 • Do 11 april: Rondleiding door de kerk en uitleg Paaswake door Pastoor Tjeerd en diaken Franck