Solo Dios YouTube

In de derde video over de veertigdagentijd stelt pastoor Tjeerd Visser de vraag wat je gaat doen om je voor te bereiden op Pasen.

Allerheiligen

Op 1 november vieren we Allerheiligen. Naar aanleiding hiervan legt Pastoor Tjeerd Visser uit wat heiligenverering is met de Heilige Padre Pio als voorbeeld.

Ziekenzalving

In deze video vertelt pastoor Tjeerd Visser over de ziekenzalving en nodigt u uit voor de gemeenschappelijke ziekenzalving.

Pasen en de veertigdagentijd

Stil zijn voor de ander: Enkele gedachten van pastoor Tjeerd Visser bij het paasoctaaf.

In deze video roept pastoor Tjeerd Visser op tot stilte en gebed in de veertigdagentijd.

Maria Lichtmis en de kinderzegen

In deze video richt Pastoor Tjeerd Visser zich tot de ouders die hun kind hebben laten dopen.

Kerstwens

Tel je zegeningen.

Roeping

Steef Lokken stelt zich voor en vertelt over het volgen van zijn roeping, zijn studie … en zijn stageplaats.

Allerzielen

In aanloop naar Allerzielen legt Pastoor Tjeerd Visser uit wat de relatie is tussen Allerzielen en het vagevuur.

Het Heilig Hart

Speciaal in dit heilig jaar van barmhartigheid staan we stil bij het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Pastoor Tjeerd Visser vertelt hier over de betekenis van dit hoogfeest.

Hemelvaart en Pinksteren

Een tweetal filmpjes over Hemelvaart en Pinksteren:

Allereerst een inleiding: wat zijn Hemelvaart en Pinksteren:

Ten tweede een drietal redenen om Hemelvaart en Pinksteren te vieren:

Pasen

Met de paasdagen in aantocht vertelt Pastoor Tjeerd Visser over de heilige paasdriedaagse.

In het jaar van barmhartigheid geeft Pastoor Tjeerd Visser drie redenen voor de biecht, het sacrament van boete en verzoening.

Pastoor Tjeerd Visser van de H. Theresia van Avilaparochie nodigt je uit voor de Aswoensdagviering en vertelt over de vastentijd als voorbereiding op het Paasfeest.

Bidden

In de videoserie over de vastentijd bespreekt pastoor Tjeerd Visser verschillende kanten van bidden: waar, waarom en hoe kun je bijvoorbeeld bidden?

Kerstmis en Advent

Pastoor Tjeerd Visser vertelt over Kerstmis aan de hand van de thema's onverschilligheid en barmhartigheid in de videoboodschap getiteld: "Kerstmis: laat je raken".

Pastoor Tjeerd Visser vertelt over de Adventsactie van dit jaar: de “zandmannetjes” in Burkina Faso.

In de aanloop naar de Advent vertelt pastoor Tjeerd Visser over de voorbereidingstijd op Kerstmis.

In het eerste filmpje op ons YouTuebkanaal vertelt Pastoor Tjeerd Visser over de vraag hoe je als Christen een invulling kunt geven aan de vastentijd.


scroll back to top