Preek van de week

Hieronder treft u regelmatig een preek van een lid van het pastoraal team. Preken van voorgaande zondagen zijn te vinden in het archief. Wilt u de preek van de week volgens via RSS? Gebruik dan deze RSS link.

Toon # 
Titel
Preek 21e zondag in jaar C. Luc. 13, 22-30: “Spant u tot het uiterste in”.
Preek 20e zondag door het jaar – C – Jer. 38, 4-6+8-10; Heb. 12,1-4; Lc. 12, 49-53
Preek 19e week door het jaar – C – Wijsheid19, 6-9; Hebr. 11, 1-2.8-12; Lc. 12, 32-48
Preek 19e zondag in jaar C. Luc. 12, 32: Het behaagt God zijn Koninkrijk te schenken.
Preek 18e zondag in jaar C. Prediker: ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid!
Preek 17e zondag in jaar C. Luc. 11, 1-13: de diepere lagen van het Onze Vader.
Preek 13e zondag in jaar C. Luc. 9, 51-62: Laat de doden hun doden begraven.
Preek 12e zondag in jaar C. Zach. 12, 10-11: een geest van welwillendheid en gebed
Preek 11e zondag in jaar C: Luc. 7, 36-50. Bevrijding uit het opgesloten zijn in jezelf.
Preek Zondag van de Heilige Drie-Eenheid 2016. God: communiteit van liefde.
Preek 3e zondag na Pasen jaar C. Joh. 21: heb je Me lief?
Preek Beloken Pasen 2016: Joh. 20, 19-31. Thomas: de vinger op de zere plek?
Preek Paaswake 2016. De verrijzenis: vaste grond onder ons geloof.
Preek 5e zondag 40-dagentijd (jaar C): Joh. 8, 1-11. God kijkt naar je toekomst!
Preek 3e zondag 40-dagentijd (jaar C): “Ik ben die is” (Ex. 3, 1-13). God als concurrent?
Preek 1e zondag 40-dagentijd (jaar C): de bekoring in de woestijn (Luc. 4, 1-13)
Preek 5e zondag in jaar C. Luc. 5, 1-11: met Jezus naar het diepe.
Preek oecumenische gebedsviering Gebedsweek voor de eenheid 2016
Preek 3e zondag in jaar C. Nehemia: de definitie en identiteit van je geloof en van jezelf.
Preek Doop van de Heer 2016: De absurditeit van de doop van Jezus.
feed-image RSS feed