Binnenkort, Categorie Cursus geloofsverdieping

24 oktober 2017 20:00

Gedachteniskapel Titus Brandsma @ Nolensweg 8, 3317 Dordrecht, Nederland

Dinsdag 24 oktober 2017 om 20.00 uur Dr. Math Osseforth over de kerkvader Augustinus
De kerkvader Augustinus is geliefd, zowel bij katholieken als protestanten. Hij leefde in een onstuimige ...21 november 2017 20:00

Gedachteniskapel Titus Brandsma @ Nolensweg 10, 3317 Dordrecht, Nederland

De bisschop hanteert in zijn preken en toespraken regelmatig het beeld van de kerk als een netwerk van liefde. Dit kerkbeeld heeft hij van paus Paulus VI, de paus die het Tweede Vaticaanse Concilie in...