Geloofsverdieping

Elk nieuw seizoen bieden wij een reeks avonden met betrekking tot de verdieping van ons geloof. Iedereen die graag rond verschillende thema's over geloof en kerk zijn of haar kennis wil verdiepen is welkom. Basiskennis van het geloof wordt verondersteld. U hoeft zich voor deze avonden niet van tevoren aan te melden. Iedereen is welkom!

Het programma voor 2017/2018 vindt u in dit nieuwsbericht.

scroll back to top

24 oktober 2017 20:00

(Opslaan naar agenda)

Dinsdag 24 oktober 2017 om 20.00 uur Dr. Math Osseforth over de kerkvader Augustinus
De kerkvader Augustinus is geliefd, zowel bij katholieken als protestanten. Hij leefde in een onstuimige ...
21 november 2017 20:00

(Opslaan naar agenda)

De bisschop hanteert in zijn preken en toespraken regelmatig het beeld van de kerk als een netwerk van liefde. Dit kerkbeeld heeft hij van paus Paulus VI, de paus die het Tweede Vaticaanse Concilie in...